Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/396 od 16. 9. 2022. godine i broj: 02-01/31 od 9. 1. 2023. godine, odlukâ Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na raspisivanje konkursa, broj: 01-16-48/22 od 27. 10. 2022. godine i broj: 01-2-25/23 od 25. 1. 2023. godine, Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti za popunu radnih mjesta na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-04-12820-30/23 od 20. 4. 2023. godine, Informacije Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom, broj: 20-02-39259/20 od 9. 10. 2020. godine i člana 121. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22.)

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

  1. ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: SOCIOLOGIJA, GRANA: TEORIJSKA I HISTORIJSKA SOCIOLOGIJA (predmeti: Klasične sociološke teorije FIL SOC 209, Savremene sociološke teorije FIL SOC 214, Historija socijalnih i političkih doktrina I, FIL SOC 110 i Historija socijalnih i političkih doktrina II FIL SOC 113, Uvod u sociologiju I FIL SOC 109, Uvod u sociologiju II FIL SOC 112), POSEBNE SOCIOLOGIJE (predmeti: Sociologija politike I FIL SOC 211 i Sociologija politike II FIL SOC 216), GRANA: OPĆI PREDMET/I (predmet: Sociologija FIL SOC 100) na Odsjeku za sociologiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

  1. ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: PSIHOLOGIJA na Odsjeku za psihologiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-240 ili putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


 

Kompletan tekst konkursa i prijavu na konkurs možete preuzeti iz priloga ispod:

Konkurs i prijava na konkurs