Na osnovu prijedloga odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/138 od 6. 4. 2023. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na raspisivanje konkursa, broj: 01-9-55/23 od 27. 4. 2023. godine, člana 121., a u skladu sa članom 176. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22.),  

 

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

                                                                                                                                            

  1. VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA), GRANA: BOSNISTIKA, KROATISTIKA, SRBISTIKA, BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK, Historija jezika (predmeti: Historijska gramatika I i II, Poredbena gramatika slavenskih jezika, Jezik srednjovjekovnih kancelarija, IP Jezik srednjovjekovnih kancelarija, OPĆI PREDMET/I: Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik 1 i 2 na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik

                                                                                                                                                  1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-111, 253-240 ili putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


 

Kompletan tekst konkursa i prijavu na konkurs možete preuzeti iz priloga ispod:

Konkurs i prijava na konkurs