Na osnovu člana 121., a u vezi sa članom 176. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22.),  Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/155 od 5. 5. 2023. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa, broj: 01-10-32/23 od 31. 5. 2023. godine (djelovodni broj protokola Fakulteta: 02-01/219 od 5. 6. 2023. godine)

 

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

                                                                                                                                            

VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: GERMANISTIKA, Njemačka književnost (predmeti: Pregled historije njemačke književnosti 1, Uvod u znanost o književnosti, Starija njemačka književnost, Njemačka književnost XX stoljeća, IP Njemačka poezija, Njemačka poezija, Njemačka književnost migracije, IP Njemačka književnost i žanrovska poetika, Njemačka književnost i žanrovska poetika), GERMANISTIKA, Njemačka književnost, kulturologija (predmeti: Historija austrijske i njemačke kulture, Interkulturalnost i njemačka književnost, Film i njemačka kultura, IP Njemačka književnost i umjetnosti, Njemačka književnost i umjetnosti, Njemačka književnost i audiovizualni mediji) na Odsjeku za germanistiku Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta.                                                                                                                                       

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS (NAVESTI POZICIJU NA KOJU SE KANDIDATKINJA/KANDIDAT PRIJAVLJUJE)“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-111, 253-240 ili putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


 

Kompletan tekst konkursa i prijavu na konkurs možete preuzeti iz priloga ispod:

 

Konkurs i prijava na konkurs