Na osnovu člana 121., a u vezi sa članom 176. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22.), Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u zvanja na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu za studijsku 2022/2023. godinu, zaključakâ broj: 01-16-51/22 od 22. 10. 2022. godine i broj: 02-32-21/22 od 20. 12. 2022. godine, Uputa o realizaciji izbora u isto ili više akademsko zvanje na Univerzitetu u Sarajevu u skladu sa uslovima propisanim ranijim Zakonom (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20. i 39/21), Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/355 godine od 4. 10. 2023. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa, broj: 01-17-97/23 od 26. 10. 2023. godine (djelovodni broj protokola Fakulteta: 02-01/432 od 31. 10. 2023. godine)

 

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

                                                                                                                                            

  • VANREDNI PROFESOR ZA PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: PSIHOLOGIJA, GRANA: PSIHOLOGIJA LIČNOSTI (predmeti: Teorije ličnosti, Psihologija ličnosti, IP Istraživanja u psihologiji ličnosti,) SOCIJALNA PSIHOLOGIJA (PREDMETI: Socijalna psihologija 1 i 2, Socijalna kognicija, Psihologija grupa i međugrupnih odnosa) na Odsjeku za psihologiju – Univerziteta u Sarajevu.

 

1 izvršilac na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS (NAVESTI POZICIJU NA KOJU SE KANDIDAT PRIJAVLJUJE)“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-111, 253-240 ili putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


 

Konkurs i prijava na konkurs