Na osnovu člana 121., a u skladu sa članom 176. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22.), a u skladu sa odlukom Vijeća Fakulteta o usvajanju Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2022/2023., broj: 02-01/405 od 27.9.2022. godine, Dinamičkim planom potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2022/2023., broj: 02-01/405-1 od 27.9.2022. godine (Tabela 3. pozicija broj 26.), Zaključkom Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-32-21/22 od 29. 12. 2022. godine Zaključkom Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-16-51/22 od 27. 10. 2022. godine, Odlukom Vijeća Fakulteta o usvajanju Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2023/2024., broj: 02-01/332 od 22.9.2023. godine, Dinamičkim planom potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2023/2024., broj: 02-01/332-1 od 22.9.2022. godine (Tabela Odobreno Dinamičkim planom 2022/2023. pozicija broj 11.), Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-36-13/23 od 10. 10. 2023. godine, Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-17-214/23 od 26. 10. 2023. godine, Odlukom Vijeća Fakulteta o usvajanju usklađenog Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2023/2024., broj: 02-01/472 od 4.12.2023. godine, Usklađenim Dinamičkim planom potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2023/2024., broj: 02-01/472-1 od 4.12.2023. godine (Tabela Odobreno Dinamičkim planom 2022/2023. pozicija broj 2.), Mišljenja Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-46-24/23 od 19. 12. 2023. godine, Odluke Vijeća Fakulteta 02-01/15 od 5. 1. 2024. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanju konkursa, broj: 02-1-51/24  od 31. 1. 2024. godine (djelovodni broj Fakulteta:  02-01/63 od 5. 2. 2024. godine)

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor u akademsko (saradničko) zvanje

 

  1. VIŠI LEKTOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ROMANISTIKA: Francuski jezik (predmeti: Pregled francuske gramatike I i II, Morfosintaksa francuskog jezika I i II, Sintaksa francuskog jezika I i II, Kontrastivna analiza francuski – bhs I i II, Registri u savremenom francuskom jeziku, Francuska stilistika I i II), ROMANISTIKA: Historija romanskih jezika (predmeti: Historija francuskog jezika sa srednjovjekovnom književnošću, Romanska lingvistika/IP Romanska lingvistika), na Odsjeku za romanistiku Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta.

 

1 izvršilac na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS (NAVESTI POZICIJU NA KOJU SE KANDIDAT PRIJAVLJUJE)“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-111, 253-240 ili putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


 

Konkurs i prijava na konkurs

 

Statut Univerziteta u Sarajevu