Na osnovu člana 121., a u skladu sa članom 176. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22.), odlukom Vijeća Fakulteta o usvajanju Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2022/2023., broj: 02-01/405 od 27.9.2022. godine, Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2022/2023., broj: 02-01/405-1 od 27.9.2022. godine (Tabela 3. pozicija broj 8.), Zaključka Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-32-21/22 od 29. 12. 2022. godine, Zaključka Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-16-51/22 od 27. 10. 2022. godine, Odluke Vijeća Fakulteta o usvajanju Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2023/2024., broj: 02-01/332 od 22.9.2023. godine, Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2023/2024., broj: 02-01/332-1 od 22.9.2022. godine (Tabela Odobreno Dinamičkim planom 2022/2023. pozicija broj 5.), Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-36-13/23 od 10. 10. 2023. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-17-214/23 od 26. 10. 2023. godine, Odluke Vijeća Fakulteta o usvajanju usklađenog Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2023/2024., broj: 02-01/472 od 4.12.2023. godine, Usklađenog Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2023/2024., broj: 02-01/472-1 od 4.12.2023. godine (Tabela Odobreno Dinamičkim planom 2022/2023. pozicija broj 1.), Mišljenja Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-46-24/23 od 19. 12. 2023. godine, Odluke Vijeća Fakulteta 02-01/8 od 5. 1. 2024. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanju konkursa, broj: 02-1-51/24  od 31. 1. 2024. godine (djelovodni broj Fakulteta:  02-01/63 od 5. 2. 2024. godine)

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor u akademsko zvanje

 

  1. REDOVNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: HISTORIJA UMJETNOSTI, GRANA: TEORIJA KULTURE I VIZUALNE UMJETNOSTI (predmeti: Teorija umjetnosti, Sociologija kulture i umjetnosti, IP Uvod u filmologiju, Savremene teorije umjetnosti i interpretacija djela) na Odsjeku za historiju, Katedra za historiju umjetnosti, Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta.

 

1 izvršilac na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS (NAVESTI POZICIJU NA KOJU SE KANDIDAT PRIJAVLJUJE)“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-111, 253-240 ili putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 


 

Konkurs i prijava na konkurs