Na osnovu Rješenja dekana Fakulteta, broj: 01-04/19 od 20. 2. 2024. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

objavljuje

 

TEHNIČKU ISPRAVKU K O N K U R S A koji je objavljen 7. 2. 2024. godine i traje do 22. 2. 2024. godine

za izbor:

 

  1. REDOVNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: HISTORIJA UMJETNOSTI, GRANA: TEORIJA KULTURE I VIZUALNE UMJETNOSTI (predmeti: Teorija umjetnosti, Sociologija kulture i umjetnosti, IP Uvod u filmologiju, Savremene teorije umjetnosti i interpretacija djela) na Odsjeku za historiju, Katedra za historiju umjetnosti, Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta.

                   

1 izvršilac na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

 

Tekst konkursa mijenja se u dijelu koji se odnosi na vrstu radnog odnosa i glasi: 

 

1 izvršilac na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

 

Ostali dio teksta konkursa ostaje neizmijenjen.