Serija lingvističkih predavanja ČOVJEK – JEZIK – SVIJET

Sedmo predavanje

Motoki Nomachi (Istraživački centar za slovensko-evroazijske studije Univerziteta Hokkaido u Sapporu, Japan): Soviet scholars’ unrealized contributions to Macedonian linguistics (1944-1950)

Filozofski fakultet i Centar za bosanski, hrvatski i srpski jezik pozivaju vas na seriju lingvističkih predavanja ČOVJEK – JEZIK – SVIJET. Ovo je sedmo od predviđenih sedam predavanja u okviru serije. Predavači su lingvistički eksperti iz Bosne i Hercegovine i inozemstva. Cilj je serije promocija lingvistike, razmjena iskustava te osnaživanje međunarodne akademske saradnje.

Prof. dr. Motoki Nomachi održat će predavanje Soviet scholars’ unrealized contributions to Macedonian linguistics (1944-1950) na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu 23. 12. 2022. godine (petak) u sali 82 (Dekanat). Predavanje počinje u 10 sati.

Plakat

Iz Centra