Danas je u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu održana ceremonija svečane dodjele nagrada akademskom i naučnoistraživačkom osoblju Univerziteta u Sarajevu na osnovu rezultata naučnog/umjetničkog rada za 2021. godinu, a u skladu sa Pravilnikom o nagrađivanju akademskog i naučnoistraživačkog osoblja Univerziteta u Sarajevu.

Dobitnicama i dobitnicima su nagrade uručili rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Rifat Škrijelj, zajedno sa prorektorom za naučnoistraživački rad prof. dr. Mirzom Dautbašićem.

Klikom na sliku otvarate galeriju

Među 172 nagrađena člana akademskog i naučnoistraživačkog osoblja sa 21 članice Univerziteta u Sarajevu, nalaze se i dobitnice i dobitnici sa Univerziteta u Sarajevu-Filozofskog fakulteta.

U kategoriji „naučna monografija/knjiga/poglavlje u knjigama objavljenim u 2021.godini nagrađeni su: prof.dr. Maida Koso-Drljević, prof.dr. Dženana Husremović, prof.dr. Mirza Sarajkić, prof.dr. Ksenija Kondali.

U kategoriji „publikacija od posebnog nacionalnog značaja u oblasti nacionalnih humanističkih disciplina iz 2021.godine (jezik, književnost, istorija, muzikologija, etnomuzikologija, arheologija i dr.)“ dobitnici nagrade su autori Bosanskohercegovačkog lingvističkog atlasa 1: Fonetika: prof.dr. Senahid Halilović, doc.dr. Mehmed Kardaš, prof.dr. Amela Ljevo-Ovčina kao i prof.dr. Emira Mešanović-Meša (Univerzitet u Sarajevu-Pedagoški fakultet).

U kategoriji „nagrada za poseban doprinos u oblasti nacionalnih humanističkih disciplina (jezik, književnost, istorija, muzikologija, etnomuzikologija, arheologija i dr.) za višegodišnji doprinos“ nagradu je dobila prof.dr. Aida Abadžić-Hodžić.

U ime Univerziteta u Sarajevu-Filozofskog fakulteta najiskrenije čestitamo svim dobitnicama i dobitnicima na ovom vrijednom priznanju i izuzetnom naučnom doprinosu.