Odsjek za historiju je jedan od najstarijih odsjeka na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Izrastao je iz Katedre za istoriju koja je osnovana 1950. godine. Od osnivanja do danas profesori na Odsjeku za historiju bili su priznati naučnici na polju historijske nauke. Prvi profesori na Odsjeku bili su ujedno i među osnivačima Filozofskog fakulteta. Ovo je središte oko kojeg se decenijama okupljaju historičari iz cijele Bosne i Hercegovine.

Na Odsjeku za historiju obrazuju se budući nastavnici, profesori historije i naučni radnici. Zavisno od kombinacija sa drugim predmetima i odsjecima Filozofskog fakulteta i drugih fakulteta Univerziteta u Sarajevu, otvorena je mogućnost i za brojna druga zvanja koja se studiraju u kombinaciji ili uporedo sa historijom.

Nastavni plan i program  koncipiran je tako da su svršeni studenti, pored rada u osnovnim i srednjim školama, osposobljeni i za rad u različitim naučnim i kulturnim ustanovama poput fakulteta, instituta, muzeja, arhiva, biblioteka, nacionalnih kulturnih društava, turističkih agencija itd.. Kandidati koji završe Odsjek za historiju mogu obavljati i poslove u državnim institucijama, sredstvima informiranja i slično. Brojni naši svršeni studenti postali su ugledne diplomate, publicisti, novinari, javni i kulturni radnici.

Historija se na Odsjeku izučava u tri koncentrična kruga: bosanskohercegovačka, regionalna (Historija jugoistoka Evrope), te evropska i svjetska historija. S tim u vezi, izučavaju se najvažnije pojave iz političke, ekonomske, društvene, kulturne i historije svakodnevnice. U nastavnom procesu insistira se na stjecanju znanja i vještina potrebnih za budući poziv i  razvijanju kritičkog  mišljenja. Odsjek za historiju organizira stručne ekskurzije i terensku nastavu na kojima naši studenti imaju priliku posjetiti najznačajnije kulturno-historijske spomenike bosanskohercegovačke i regionalne prošlosti. Naši studenti su često i u prilici da pomažu zajednici kroz društveno koristan rad, pružanja pomoći srodnim kulturno-historijskim institucijama i sl.  Također, kao sastavni dio Odsjeka postoje i Katedra za historiju umjetnosti te Katedra za arheologiju.

U sklopu programa međunarodne akademske razmjene i samostalne inicijative studenata već se u značajnoj mjeri realiziraju programi studiranja u trajanju od jednog ili više semestara na stranim univerzitetima. Neki od naših svršenih studenata prvog ciklusa studija, drugi ciklus studiranja nastavljaju na univerzitetima širom Evrope. S druge strane, u okviru studentske razmjene Odsjek za historiju ugostio je studente na sva tri ciklusa studija iz više akademskih centara (Austrije, Njemačke, Danske, Holandije, Hrvatske. Srbije, Slovenije, Češke, Japana i Turske).

Odsjek za historiju od 2010. godine priprema i izdaje svoj časopis Radovi Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija).