Одсјек за хисторију је један од најстаријих одсјека на Филозофском факултету у Сарајеву. Израстао је из Катедре за историју која је основана 1950. године. Од оснивања до данас професори на Одсјеку за хисторију били су признати научници на пољу хисторијске науке. Први професори на Одсјеку били су уједно и међу оснивачима Филозофског факултета. Ово је средиште око којег се деценијама окупљају хисторичари из цијеле Босне и Херцеговине.

На Одсјеку за хисторију образују се будући наставници, професори хисторије и научни радници. Зависно од комбинација са другим предметима и одсјецима Филозофског факултета и других факултета Универзитета у Сарајеву, отворена је могућност и за бројна друга звања која се студирају у комбинацији или упоредо са хисторијом.

Наставни план и програм конципиран је тако да су свршени студенти, поред рада у основним и средњим школама, оспособљени и за рад у различитим научним и културним установама попут факултета, института, музеја, архива, библиотека, националних културних друштава, туристичких агенција итд. Кандидати који заврше Одсјек за хисторију могу обављати и послове у државним институцијама, средствима информирања и слично. Бројни наши свршени студенти постали су угледне дипломате, публицисти, новинари, јавни и културни радници.

Хисторија се на Одсјеку изучава у три концентрична круга: босанскохерцеговачка, регионална (Хисторија југоистока Европе), те европска и свјетска хисторија. С тим у вези, изучавају се најважније појаве из политичке, економске, друштвене, културне и хисторије свакодневнице. У наставном процесу инсистира се на стјецању знања и вјештина потребних за будући позив и развијању критичког мишљења. Одсјек за хисторију организира стручне екскурзије и теренску наставу на којима наши студенти имају прилику посјетити најзначајније културно-хисторијске споменике босанскохерцеговачке и регионалне прошлости. Наши студенти су често и у прилици да помажу заједници кроз друштвено користан рад, пружања помоћи сродним културно-хисторијским институцијама и сл. Такођер, као саставни дио Одсјека постоје и Катедра за хисторију умјетности те Катедра за археологију.

У склопу програма међународне академске размјене и самосталне иницијативе студената већ се у значајној мјери реализирају програми студирања у трајању од једног или више семестара на страним универзитетима. Неки од наших свршених студената првог циклуса студија, други циклус студирања настављају на универзитетима широм Европе. С друге стране, у оквиру студентске размјене Одсјек за хисторију угостио је студенте на сва три циклуса студија из више академских центара (Аустрије, Њемачке, Данске, Холандије, Хрватске, Србије, Словеније, Чешке, Јапана и Турске).

Одсјек за хисторију од 2010. године припрема и издаје свој часопис Радови Филозофског факултета (Хисторија, Хисторија умјетности, Археологија).