Одсјек за психологију Филозофског факултета Универзитета у Сарајеву, основан је 1989. године. Од оснивања Одсјека за психологију па до данас, наставу су изводили или изводе сљедећи наставници и сурадници: др. Исмет Диздаревић, проф. емеритус, др. Недјељка Гајановић, prof. emerita, проф. др. Ејуб Ћехић, проф. др. Ратко Дунђеровић, проф. др. Ренко Ђапић, проф. др. Петар Стојаковић, проф. др. Фарук Дилберовић, проф. др. Асим Омеровић, проф. др. Јелена Берберовић, проф. др. Уго Влаисављевић, проф. др. Амела Куленовић, проф. др. Јасминка Бабић-Авдиспахић, проф. др. Мујо Хасковић, доц. др. Аида Хашимбеговић, мр.сц Ранка Мавринац, проф. др. Слободан Марковић, асис. Тања Тодоровић, асис.Огњенка Ђурђев, асис. Александра Фабрио, асис. Дино Ђипа, проф. др. Јасна Бајрактаревић, доц. др. Елвира Дураковић-Белко, проф. др. Елдан Капур, проф. др. Јадранка Коленовић-Ђапо, проф. др. Нермин Ђапо, проф. др. Саша Драче, проф. др. Сибела Звиздић, проф. др. Енедина Хасанбеговић-Анић, проф. др. Џенана Хусремовић, проф. др. Индира Фако, проф. др. Маида Косо-Дрљевић, доц. др. Сабина Алиспахић, доц. др. Амела Даутбеговић, доц. др. Ђенита Туце, мр. Мирна Марковић, др. Ратко Ђокић, Нина Хаџиахметовић, МА, Аида Мухељић, МА.

Поред наведених наставника и сурадника, наставу су изводили и бројни гостујући професори са Одсјека за психологију Филозофског факултета Свеучилишта у Загребу: проф. др. Алија Куленовић, проф. др. Бранимир Шверко, проф. др. Деан Ајдуковић, проф. др. Марина Ајдуковић, проф. др. Драгутин Иванец, проф. др. Дамир Љуботина, проф. др. Дарја Маслић-Сершић; проф. др. Иванка Живчић-Бећировић и проф. др. Владимир Такшић са Одсјека за психологију у Ријеци; проф. др. Илија Маненица, са Одсјека за психологију у Задру; проф. др. Клас Бренк и проф. др. Валентин Буцик са Одсјека за психологију у Љубљани; проф. др. Борис Wолф и проф. др. Константин Момировић са Одсјека за психологију у Новом Саду, те проф. др. Иван Шибер са Факултета политичких знаности Свеучилишта у Загребу.

У извођењу наставе на Одсјеку за психологију значајан допринос припада (посебно у раздобљу од 1992. до 1995.) наставницима са других одсјека Филозофског факултета у Сарајеву: проф. др. Рудолфу Стојаку, доц. др. Мирјани Маврак, мр. Азри Јајатовић, проф. др. Хашиму Муминовићу, као и професорима Медицинског факултета у Сарајеву: проф. др. Исмету Церићу, проф. др. Амиру Плехи и проф. др. Мухамеду Гаврановићу.

У послијератном периоду Одсјек за психологију у Сарајеву је сурађивао са Институтом за клиничку психологију „Ludwig Maximillians“ из Münchena (проф. др. Willi Butollo, проф. др. Stephen Powell, проф. др. Gisela Rooper и проф. др. Maria Gavranidou); Институтом за психологију Универзитета Paris X -Nanterre (проф. др. Serge Lebovici и проф. др. Dominique Cupa), Инстутитом за психологију из Гетеборга.

Тренутно, на Одсјеку су упослена два редовна професора, шест ванредних професора, три доцента, три виша асистента и један асистент. Наставници и сурадници Одсјека за психологију, активно судјелују на бројним научним и стручним скуповима у земљи и иноземству. На Одсјеку је реализиран велики број истраживачких пројеката из различитих области психологије. Чланови Одсјека су превели и адаптирали велик број психологијских тестова и скала. Одсјек је посебну пажњу посветио обезбјеђењу пријевода литературе неопходне за извођење наставе. У ту сврху, преведено је неколико наслова, од којих издвајамо пријевод књига: Развојна психологија, аутора Philipa Hwanga и Björn Nillsona и књигу Живот након трауме, Институт за психологију Универзитета „Ludwig Maximillianus“ из Münchena, аутора, Willija Butolla и сурадника. Поред пријевода наведених књига чланови Одсјека су у шест година публицирали 13 књига.

У сурадњи с Универзитетом Paris X и Фондацијом „Danielle Miterand“, Одсјек за психологију је организирао на Филозофском факултету у Сарајеву, Први међународни симпозиј „Живот након трауме: Траума код дјеце и адолесцената“ (1997). Други значајни научни скуп „Психосоцијалне посљедице рата (резултати емпиријских истраживања проведених на простору бивше Југославије), Одсјек је организирао 2000. године у сурадњи са UNICEF-ом Босне и Херцеговине и Институтом за клиничку психологију из Мüнцхена. У сурадњи са Фондацијом SOROS Босне и Херцеговине (2002) одржан је семинар на тему Структурално моделирање. Конференција Допринос источњачке филозофије западној психологији, одржана је 2003. године. Друштво психолога у ФБиХ у сурадњи са Одсјеком за психологију Филозофског факултета у Сарајеву су 26. 2. 2008. године организирали Округли сто Превенција насиља међу дјецом и адолесцентима кроз систем образовања, здравства и социјалне заштите. Након 20 година од оснивања Одсјека, одржан је Научно-стручни скуп ПРВИ САРАЈЕВСКИ ДАНИ ПСИХОЛОГИЈЕ (2009). Одржавање сарајевских дана психологије настављено је у континуитету и Одсјек је у априлу/травњу 2018.године, организирао Пете сарајевске дане психологије. На Одсјеку је утјеловљена награда „Анте Раић“, која се додјељује сваке друге студијске године за најбољи дипломски рад. Досадашњи добитници награде су студенти: Емир Ефендић, Катарина Мишетић и Селма Корлат.

У раздобљу од оснивања Одсјека до данас већи број кандидата одбранили су докторске дисертације и стекли знанствени ступањ доктора психолошких наука: Светислав Марјановић, Цвјетин Лукић, Петар Костић, Мирослав Ахтик, Јован Савић, Аида Хашимбеговић, Вукашин Гутовић, Мухамед Шестановић, Мирха Шеховић, Јасна Бајрактаревић, Осман Рамић, Сибела Звиздић-Мецо, Елвира Дураковић-Белко, Слободан Павловић, Јадранка-Коленовић Ђапо, Нермин Ђапо, Индира Фако, Маида Косо-Дрљевић, Енедина Хасанбеговић-Анић, Џенана Хусремовић, Данијел Малеч, Аид Смајић, Срђан Пухало, Елвис Вардо, Тамара Ефендић, Лејла Силајџић, Амела Даутбебеговић, Ђенита Туце.

Поред извођења додипломске наставе, Одсјеку је реализирао једногодишњи специјалистички студиј из Трауматске психологије, уз подршку Института за клиничку психологију „Ludwig Maximillianus“ из Münchena и UNICEF-а Босне и Херцеговине. У академској 2000/2001. године, отворен је постдипломски знанствени студиј из психологије. Такођер, Одсјек за психологију био је партнер у едукацији постдипломаца на послиједипломском студију из Дјечије и адолесцентне психијатрије и психологије, организираном од стране Универзитета из Умеа из Шведске и Универзитета у Сарајеву. Реформом високошколског образовања према болоњском режиму студија отворен је трећи циклус студија (докторалне студије из психологије).

При Одсјеку дјелује Центар за психолошка истраживања, едукацију и савјетовање (ЦПИЕС). Одсјек за психологију је укључен у ERASMUS PLUS пројекат и Интернационални Memory Trauma Trust (MMT) са Интернационалним психоаналитичким Универзитетом (IPU) у Берлину. Одсјек за психологију Филозофског факултета у Сарајеву је носитељ националног истраживања „Европска студија вриједности“ за Босну и Хрецеговину.