Preliminarne rang-liste kandidata za upis u prvu godinu trećeg ciklusa studija u studijskoj 2024/2025. godini

 

Na preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo prigovora Vijeću Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta u roku od pet radnih dana od dana objave. Prigovor se podnosi pisanim putem na protokol Fakulteta, u periodu od 8:30 do 15:30 sati, do petka 5. 7. 2024. godine.