U srijedu, 4. maja 2016. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u organizaciji Odsjeka za slavenske jezike i književnosti i lektorata za slovenački jezik, održan je Dan slovenačkog jezika i literature.

U okviru projekta održan je okrugli sto na temu »Tudi drugi se učijo mojega jezika«. Moderator je bio vođa projekta mr. Pavel Ocepek, lektor za slovenački jezik, a u razgovoru su učestvovali profesori i saradnici Odsjeka za slavenske jezike i književnosti, Odsjeka za bosanski, hrvatski, srpski jezik te vođa Centra za slovenački kao drugi i strani jezik pri Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani: prof. dr. Marina Katnić-Bakaršić, prof. dr. Amela Šehović, doc. dr. Halid Bulić, mr. Enisa Ivojević, mr. Elma Durmišević-Cernica, dr. Mojca Šiškovič Nidorfer.

Klik na sliku za pregled galerije

 

Nakon okruglog stola, održana su dva predavanja: Pregled slovenačke gramatike, koje je održala prof. dr. Maja Đukanović sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Ljubav u savremenome slovenačkom romanu (1970-2010), koje je održala prof. dr. Alojzija Zupan Sosič sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani.

Povodom održavanja Dana slovenačkog jezika i literature, Filozofski fakultet posjetio je ambasador republike Slovenije, njegova ekselencija mr. Iztok Grmek, koji se obratio prisutnima i pozdravio skup. Prisutnima su se prigodnim riječima obratili i prof. dr. Nijaz Ibrulj, prodekan za finansijsko-organizacijske poslove Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te šefica Odsjeka za slavenske jezike i književnosti, doc. dr. Adijata Ibrišimović-Šabić.

Odsjek za slavenske jezike i književnosti

Lektorat za slovenački jezik