izborniPredmetiZa prijavu izbornih predmeta kada se student prijavi na isss.ba sa lijeve strane ima opciju “STUDIJ” na koju kada klikne u padajućem meniju mu se pojavi opcija “IZBORNI PREDMETI”.

Klikom na opciju "IZBORNI PREDMETI" pojavit će se svi izborni predmeti koji su raspisani za tu studijsku grupu.

Student odabere izborni/e predmet/e koje treba da polaže.

Klikom na “OK” odabrani izborni predmeti će se naći u opciji “PRIJAVA ISPITA” gdje student prijavljuje opšte predmete.

Treba napomenuti da kada se jednom odaberu izborni predmeti i njihov odabir potvrdi sa "OK" izborne predmete više NE MOŽETE ODABRATI.