UNIVERZITET U SARAJEVU – FILOZOFSKI FAKULTET

OBAVIJEST

PRIZNAVANJE POLOŽENIH ISPITA (EKVIVALENCIJA)

(PRELAZAK NA NOVI NASTAVNI PLAN I PROGRAM U SKLADU SA

PRAVILNIKOM O EKVIVALENCIJI POLOŽENIH ISPITA BROJ: 01-1101-96/21 od 19. 12. 2018. GODINE)

Student je u postupku priznavanja ispita obavezan predati u Studentsku službu slijedeću dokumentaciju:

  1. Obrazac – Zahtjev za ekvivalenciju (popuniti isključivo elektronski) (https://www.unsa.ba/index.php/o-univerzitetu/propisi/pravilnik-o-ekvivalenciji-polozenih-ispita-na-univerzitetu-u-sarajevu)
  1. Obrazac – Izvještaj o ekvivalenciji (popuniti isključivo elektronski) (https://www.unsa.ba/index.php/o-univerzitetu/propisi/pravilnik-o-ekvivalenciji-polozenih-ispita-na-univerzitetu-u-sarajevu)
  1. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o položenim ispitima u toku studija (Zahtjev za izdavanje uvjerenja o položenim ispitima u toku studija)
  1. Indeks (u indeksu moraju biti upisani svi položeni ispiti – ocjena, datum polaganja ispita i potpis profesora)