Studentska služba

NAPOMENA: Transakcijski račun za uplate je: 141 196 532 000 8475 (BBI banka)

Instrukcije o načinu studentskih uplata

Primjer popunjene uplatnice za Fakultet

Primjer popunjene uplatnice za Univerzitet - upisni materijal

Primjer popunjene uplatnice za Univerzitet - upisni materijal (ŠV20, semestralni list, upisni list)

NAPOMENA: Studenti strani državljani u polje "Broj poreskog obveznika" upisuju trinaest jedinica (Broj poreskog obveznika: 1111111111111)

Obavještavamo Vas da je rektor Univerziteta u Sarajevu donio Odluku broj 0101-6203/17 od 09.10.2017. godine na osnovu koje se omogućava svim studentima koji studiraju po predbolonjskom sistemu besplatno preuzimanje formulara koji se odnose na Prijavu za polaganje ispita i Prijavu za komisijsku završnu provjeru znanja.

Formulari su postavljeni na web stranici Univerziteta e-Prijava za ispite.

Odluka