Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je, na 26. redovnoj sjednici održanoj dana 20. 05. 2021. godine, uz prethodna mišljenja Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevu na prijedlog vijeća organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu donio pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, kako slijedi: 

Akademija likovnih umjetnosti

Akademija scenskih umjetnosti                                                                    

Arhitektonski fakultet

Ekonomski fakultet                                      

Elektrotehnički fakultet                                           

Fakultet islamskih nauka (verifikacija Pravilnika)                                    

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Fakultet političkih nauka                                          

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja                 

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Fakultet zdravstvenih studija

Farmaceutski fakultet                                   

Filozofski fakultet                                                    

Građevinski fakultet                                           

Mašinski fakultet                                                                                                    

Muzička akademija

Pedagoški fakultet                                        

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet           

Pravni fakultet                                                          

Prirodno-matematički fakultet                                                                           

Veterinarski fakultet                                     

Katolički bogoslovni fakultet                                   

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju                          

Orijentalni institut                                         

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava   

Institut za jezik