11. AILA Europe Junior Researcher Meeting in Applied Linguistics / 11. Konferencija za mlade istraživače iz oblasti primijenjene lingvistike
Produžen rok za prijave!
 
Društvo za unapređenje primijenjene lingvistike u Bosni i Hercegovini / The Society for the Advancement of Applied Linguistics in Bosnia and Herzegovina (SAALinBiH) organizuje 11. AILA Europe Junior Researcher Meeting in Applied Linguistics / 11. Konferenciju za mlade istrazivače iz oblasti primijenjene lingvistike koja će se održati na Filozofskom fakultetu i Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine od 26.-28. septembra 2019. godine u Sarajevu.
Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da je rok za prijave produžen do 10. maja 2019.
Opširnije: 11. Konferencija za mlade...