Prof. dr. Sanjin Kodrić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ovogodišnji je dobitnik prestižne nagrade Plaketa „Hasan Kaimija“ za najbolju naučnu knjigu iz oblasti humanističkih i društvenih nauka, a nagrada mu je dodijeljena za knjigu Bošnjačka i bosanskohercegovačka književnost (Književnoteorijski i književnohistorijski aspekti određenja književne prakse u Bosni i Hercegovini) (Dobra knjiga, Sarajevo, 2018).

Plaketa „Hasan Kaimija“ dodjeljuje se za najbolje objavljeno djelo iz oblasti književnosti ili humanističkih i društvenih nauka koje, uz najviše književno-estetske, odnosno naučne standarde, afirmira duhovne i opće humanističke tradicijske vrijednosti bosanskohercegovačkog društva. Ovogodišnja nagrada dodijeljena je za najbolju naučnu knjigu iz oblasti humanističkih i društvenih nauka objavljenu 2017. ili 2018. godine.

Opširnije: Prof. dr. Sanjin Kodrić dobitnik...

Obavještavamo sve nastavnike, saradnike i doktorante Filozofskog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu te kolege i kolegice sa drugih univerziteta, naučnih institucija i dr. da je otvoren Poziv za prijave radova za časopis Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, broj XXII, za 2019. godinu.

Časopis Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu od prošlog broja (za 2018. godinu) indeksiran je u bazi EBSCO, a referiran je i u ROAD-u i CEEOL-u.

Opširnije: Poziv za prijave radova za časopis...

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za anglistiku dana 30. 04. 2019. upriličena je posjeta delegacije studenata Fakulteta teologije i religijskih studija sa Univerziteta u Radboudu koju su predvodili prof. dr. Martijn de Koning, Univerzitet u Radboudu i prof. dr. Nadia Sonneveld sa Univerziteta u Leidenu, Holandija.

Univerziteti u Holandiji već dugi niz godina preko programa Erasmus + omogućavaju studentima na Odsjeku za anglistiku nastavak postdiplomskih i doktorskih studija, te su aktivnosti na unapređenju partnerskog odnosa između univerzitetâ u Holandiji i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu proistekla iz želje i namjere da se i studenti iz Holandije upoznaju sa mogućnostima za istraživanje koje nudi Filozofski fakultetet Univerziteta u Sarajevu. 

Cilj posjete bio je uspostavljanje saradnje između ova dva univerziteta sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu s namjerom jačanja budućeg partnerskog odnosa, pri čemu su glavnu riječ tokom ove posjete vodili studenti koji su zajednički organizirali i dvije radionice.

Opširnije: Saopćenje za javnost | Posjeta...

Dan otvorenih vrata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održan je 8. aprila/travnja 2019. godine od 13 do 15 sati.

U auli i na 1. spratu Fakulteta održana je prezentacija odsjeka i katedri Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a u razgovoru sa Dekanom Fakulteta, predstavnicima odsjeka/katedri, nastavnicima, saradnicima, alumnijima i studentima prvog i drugog ciklusa studija, svi zainteresirani učenici završnih razreda srednjoškolskih ustanova, ali i studenti I. ciklusa studija, dobili su detaljnije informacije o studijskim programima na Filozofskom fakultetu.

Klikom na sliku aktivirate pregled galerije

Filozofski fakultet Univerziteta u SarajevuSaradnja između Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je odavno postojala ali bila relativno rijetka i sporadična, uglavnom sprovođena na nivoima pojedinačne saradnje akademskog osoblja dva fakulteta. U posljednje vrijeme je saradnja intenzivirana kroz učestvovanje akademskog osoblja na međunarodnim konferencijama, pisanje zajedničkih naučnih radova i monografija, programe mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, te se nametnula potreba raznovrsnijeg i preciznog utvrđivanja oblasti i predmeta međusobne saradnje kao i oblika i načina njihovog ostvarivanja. Iz navedenih razloga, krajem 2018. godine potpisan je Protokol o saradnji između fakulteta koji se, prije svega, odnosi na veći stepen omogućavanja i podsticanja programa razmjene studenata i nastavnog osoblja, pokretanje i realizovanje zajedničkih istraživačkih projekata kao i uključivanje nastavnika u istraživačke projekte partnerskog fakulteta, pozivanje i učestvovanje akademskog osoblja na naučnim i drugim akademskim skupovima kao i mogućnost suorganizacije međunarodnih naučnih konferencija, učešće nastavnika u uređivačkim odborima časopisa i drugih publikacija, komisijama za odbranu master i doktrorskih radova i drugim tijelima, i druge oblasti od zajedničkog interesa. Protokol o saradnji su potpisali dekani fakulteta, prof. dr Muhamed Dželilović i prof. dr Goran Barović. 

(Zajedničko saopštenje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore)

U okviru Tribine Centra za historijska istraživanja (CeHIS) Filozofskog fakulteta u Sarajevu, održano je predavanje dr. sc. Milivoja Bešlina o temi „Stoljeće Jugoslavije“, na kojem su, uz brojne studente, nastavnike i saradnike Filozofskog fakulteta prisustvovali i drugi zainteresirani. Bešlinovo predavanje obuhvatilo je kraći osvrt na historiju jugoslavenske ideje, a zatim je poseban fokus bio usmjeren na dvije varijante realizacije jugoslavenske države, monarhističku između sva svjetska rata i federativnu nakon Drugog svjetskog rata.  Osvrnuo se i na najznačajnija pitanja političkog, društveno-ekonomskog i intelektualnog života u Jugoslaviji, da bi u završnoj diskusiji sa publikom pokrenuo brojna i veoma interesantna pitanja jugoslavenske historije.

Opširnije: Održana Tribina Centra za...

U okviru manifestacije „Mjesec Japana na Filozofskom fakultetu“ pozivamo sve zainteresovane da u ponedeljak, 10. 9. 2018. godine prisustvuju otvaranju izložbe bosanskohercegovačkih likovnih umjetnika pod nazivom Japanesque sa početkom u 9,00 sati u holu Fakulteta. Izložba će biti otvorena za javnost do 21.9.2018. godine.

U utorak, 11.09.2018. godine će se održati muzička radionica u sali 74. u periodu od 18-20 sati, koju će voditi gosp. Yosuke IRIE.

Za navedene programe ulaz je slobodan, te se radujemo Vašem dolasku.