Centar za historijska istraživanja (CeHIS) u saradnji sa Udruženjem za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija (BATHINVS) organizirao je u Sarajevu, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, promociju časopisa Acta Illyrica (god. III/br. 3).

U ponedjeljak, 23. decembra 2019. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu upriličeno je potpisivanje sporazuma o saradnji između Filozofskog fakulteta i Konfučijevog instituta. Predmet sporazuma je pomoć u realizaciji nastavnog procesa na Filozofskom fakultetu za nove programske sadržaje, prije svega, izvođenje nastave za izborni predmet Kineski jezik. Ovim sporazumom omogućeno je nesmetano realiziranje nastavnih planova i programa, a predmet razgovora bili su i novi putevi  saradnje između Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i partnerskog Northwest Normal Univerziteta (NWNU) iz grada Lanzhou, NR Kina.

U susret obilježavanju 700 godina od smrti Dantea Aligijerija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, je 12. decembra 2019. godine održan naučni skup čija je tema bila Danteovo djelo i njegov značaj na Balkanu. Skup je okupio važne italijaniste iz Italije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Slovenije.
Klikom na sliku otvarate galeriju

U srijedu, 18. decembra 2019. godine, studenti Katedre za arapski jezik i književnost, Odsjeka za orijentalnu filologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, priredili su prigodni program povodom obilježavanja Međunarodnog dana arapskog jezika.

Program, realiziran u saradnji sa predmetnim nastavnicima i saradnicima, te zahvaljujući podršci Dekanata i službi Fakulteta, prisutnima je ponudio osnovne informacije o arapskom jeziku, zemljama u kojima se koristi, te kroz recitale, autorske poetske izražaje na arapskom jeziku, igrokaze i motivacione govore nastojao prenijeti ljubav prema studiju i predmetu izučavanja. Uvodnu besjedu održao je Akademik Esad Duraković.

Nerezidentni ambasador Republike Argentine u Bosni i Hercegovini dr. Maximilan Gregorio-Cernadas posjetio je 17. decembra 2019. godine Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Prijem ambasadoru Cernadasu upriličio je doc. dr. Amir Duranović, prodekan za naučno-istraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo Filozofskog fakulteta zajedno sa dr. Edinom Spahić Šagolj, šefom Katedre za španski jezik na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Ambasador Kraljevine Saudijske Arabije u Bosni i Hercegovini Nj. E. Hani Abdullah M. Mominah posjetio je Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu 22. novembra 2019. godine. Saudijsku delegaciju činili su, pored ambasadora, Mahmood Salih, generalni sekretar Međunarodnog centra Kralj Abdullah bih Abdulaziz za arapski jezik u Rijadu, Kraljevina Saudijska Arabija, Bader Aljaber, dekan postdiplomskog studija na Univerzitetu Imam Muhammed bih Saud u Saudijskoj Arabiji, Muhamed Ali Šejh, direktor Kulturnog centra Kralj Fahd sa saradnicima. Uz prof. dr. Muhameda Dželilovića, dekana Filozofskog fakulteta, delegaciju su dočekali i prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Salih Fočo, prodekan Filozofskog fakulteta, Azra Kreso, sekretar Filozofskog fakulteta i doc. dr. Amir Duranović, prodekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu, te nastavnici i saradnici Odsjeka za orijentalnu filologiju.