Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održana je 8. jula 2019. godine cjelodnevna radionica u okviru projekta University Peace Hubs:  Peace- building Pedagogies in Higher Education (United Kingdom, Rwanda, Colombia, Bosnia and Herzegovina), a čiji je glavni cilj dokumentovanje dobrih metodičkih praksi iz oblasti mirovnog odgoja i obrazovanja koje se primjenjuju na visokoškolskim institucijama u navedenim zemljama. Radionici su prisustvovali profesori sa sljedećih univerziteta: University of Rwanda (Kigali, Ruanda), Sussex University (Velika Britanija), University of Los Andes (Bogota, Kolombija), kao i nastavnici, saradnici i studenti nekoliko odsjeka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Odsjeka za anglistiku, Odsjeka za historiju i Odsjeka za pedagogiju.

Radionicu je otvorila i moderirala doc. dr. Larisa Kasumagić-Kafedžić, članica projektnog tima iz Bosne i Hercegovine, a sve prisutne pozdravio je i prodekan za naučno-istraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo doc. dr. Amir Duranović.

Klikom na sliku otvarate galeriju

Učesnici iz Velike Britanije, Kolumbije, Ruande i Bosne i Hercegovine gostima su najprije obrazložili etimologiju konflikta u svojim zemljama, nakon čega je akcenat stavljen na ulogu univerziteta, kao najviših obrazovnih instanci u promovisanju mira. Riječi je bilo i o povezivanju i ulozi lokalnih zajednica u održavanju mira, kao i o identifikaciji i promociji simbola koji prevazilaze sve granice unutar jednog društva.  U okviru programa radionice predstavljena je ideja uspostavljanja Centra za mirovni odgoj i obrazovanje pri Filozofskom fakultetu (Peace Hub), a na čemu će se raditi u narednoj godini u okviru ovog međunarodnog istraživačkog projekta

Prof. dr. Sanjin Kodrić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ovogodišnji je dobitnik prestižne nagrade Plaketa „Hasan Kaimija“ za najbolju naučnu knjigu iz oblasti humanističkih i društvenih nauka, a nagrada mu je dodijeljena za knjigu Bošnjačka i bosanskohercegovačka književnost (Književnoteorijski i književnohistorijski aspekti određenja književne prakse u Bosni i Hercegovini) (Dobra knjiga, Sarajevo, 2018).

Plaketa „Hasan Kaimija“ dodjeljuje se za najbolje objavljeno djelo iz oblasti književnosti ili humanističkih i društvenih nauka koje, uz najviše književno-estetske, odnosno naučne standarde, afirmira duhovne i opće humanističke tradicijske vrijednosti bosanskohercegovačkog društva. Ovogodišnja nagrada dodijeljena je za najbolju naučnu knjigu iz oblasti humanističkih i društvenih nauka objavljenu 2017. ili 2018. godine.

Opširnije: Prof. dr. Sanjin Kodrić dobitnik...

Ilija Trojanow: (Ne)odmjereno pisanje

Predavanje u okviru Sarajevske poetičke docenture

 

Mjesto i vrijeme: Mali amfiteatar Filozofskog fakulteta u Sarajevu, 22.05. 2019. u 18:00

Srdačno Vas pozivamo na poetološko predavanje njemačkog pisca Ilije Trojanowa koje će biti upriličeno u okviru Sarajevske poetičke docenture, zajedničkog projekta Katedre za njemačku književnost Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Fondacije S. Fischer u Berlinu.

Predavanje će otvoriti prof. dr. Muhamed Džeilović, dekan Fakulteta. U razgovoru s autorom sudjeluju prof. dr. Vahidin Preljević (moderacija) i akademik prof. dr. Dževad Karahasan. Osigurano je simultano prevođenje s njemačkog jezika (doc. dr. Naser Šečerović)

Opširnije: Poziv na predavanje u okviru...