Studentska služba

Obavještavaju se svi studenti Filzofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu da je u toku sedmica Pripreme za polaganje završnih ispita, kao i prijavljivanje ispita za junsko-julski ispitni rok.

Obavještenje o načinu i rokovima za prijavljivanje ispita objavljeno je na www.ff.unsa.ba, a u skladu sa Odlukom dekana Fakulteta broj: 01-04/50 od 11.6.2019. godine.

Studentska služba

Obavještavamo Vas da je rektor Univerziteta u Sarajevu donio Odluku broj 0101-6203/17 od 09.10.2017. godine na osnovu koje se omogućava svim studentima koji studiraju po predbolonjskom sistemu besplatno preuzimanje formulara koji se odnose na Prijavu za polaganje ispita i Prijavu za komisijsku završnu provjeru znanja.

Formulari su postavljeni na web stranici Univerziteta e-Prijava za ispite.

Odluka