Studentska služba

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS U II, IV i VI SEMESTAR I CIKLUSA STUDIJA U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI

  • Index

U skladu sa Instrukcijama Univerziteta u Sarajevu broj: 0105-133/21 od 7.1.2021. godine zbog higijensko-epidemiološke situacije, a s ciljem pridržavanja propisanih mjera za suzbijanje širenja epidemije COVID-19, Studentska služba može ovjeriti zimski semestar studijske 2020/2021. godine i upisati studente u ljetnji semestar bez potvrde predmetnog nastavnika/potpisa nastavnika u indeksu o urednom pohađanju nastave i izvršavanju predviđenih semestralnih obaveza studenta na predmetima iz zimskog semestra.

Prijedlogom Budžeta Kantona Sarajevo došlo do izmjene šifre budžetske organizacije Fakulteta i Univerziteta.

Nova šifra budžetske organizacije Fakulteta (umjesto 2104014) je: 3502014.

Nova šifra budžetske organizacije Univerziteta (umjesto 2104001) je: 3502001.

 

Instrukcije o načinu studentskih uplata i primjer popunjene uplatnice:

NAPOMENA: Transakcijski račun za uplate je: 141 196 532 000 8475 (BBI banka)

Instrukcije o načinu studentskih uplata

Primjer popunjene uplatnice za Fakultet

Primjer popunjene uplatnice za Univerzitet - upisni materijal

Primjer popunjene uplatnice za Univerzitet - upisni materijal (ŠV20, semestralni list, upisni list)

NAPOMENA: Studenti strani državljani u polje "Broj poreskog obveznika" upisuju trinaest jedinica (Broj poreskog obveznika: 1111111111111)

PRIJAVA ISPITA

ZA JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROK

Prijava ispita za januarsko-februarski ispitni rok za studente prvog i drugog ciklusa studija po Bolonji vršit će se putem ISSS-a

Ispiti će biti otvoreni za prijavu od 27.01.2021. do 31.01.2021. godine

Napomena: ukoliko ne budete u mogućnosti prijaviti neki od ispita ili imate poteškoća sa ISSS-om, molimo vas da se javite u Studentsku službu do 01.2.2021. do 9 sati

Odluka o usvajanju ispitnih rokova

izborniPredmetiZa prijavu izbornih predmeta kada se student prijavi na isss.ba sa lijeve strane ima opciju “STUDIJ” na koju kada klikne u padajućem meniju mu se pojavi opcija “IZBORNI PREDMETI”.

Klikom na opciju "IZBORNI PREDMETI" pojavit će se svi izborni predmeti koji su raspisani za tu studijsku grupu.

Student odabere izborni/e predmet/e koje treba da polaže.

Klikom na “OK” odabrani izborni predmeti će se naći u opciji “PRIJAVA ISPITA” gdje student prijavljuje opšte predmete.

Treba napomenuti da kada se jednom odaberu izborni predmeti i njihov odabir potvrdi sa "OK" izborne predmete više NE MOŽETE ODABRATI.