Studentska služba

OVJERA ZIMSKOG I UPIS U LJETNI SEMESTAR  ZA I. i II. CIKLUS STUDIJA

OD 18.02.2019. DO 28.02.2019. GODINE

Potrebni dokumenti:

  1. Indeks sa potpisima (za redovne i redovne samofinansirajuće studente) predmetnih nastavnika i asistenata, kao dokaz o prisustvu predavanjima i vježbama
  2. Jedan semestralni list (popunjene obje strane)
Opširnije: Obavijest | Ovjera zimskog i upis u...

Obavještavamo Vas da je rektor Univerziteta u Sarajevu donio Odluku broj 0101-6203/17 od 09.10.2017. godine na osnovu koje se omogućava svim studentima koji studiraju po predbolonjskom sistemu besplatno preuzimanje formulara koji se odnose na Prijavu za polaganje ispita i Prijavu za komisijsku završnu provjeru znanja.

Formulari su postavljeni na web stranici Univerziteta e-Prijava za ispite.

Odluka