Studentska služba

PRIJAVA ISPITA

ZA JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROK

Prijava ispita za junsko-julski ispitni rok za studente prvog i drugog ciklusa studija po Bolonji vršit će se putem ISSS-a.

Ispiti će biti otvoreni za prijavu od 17.6.2021. do 21.6.2021. godine.

Napomena: ukoliko ne budete u mogućnosti prijaviti neki od ispita ili imate poteškoća sa ISSS-om, molimo vas da se javite u Studentsku službu do 21.6.2021. do 9 sati.

izborniPredmetiZa prijavu izbornih predmeta kada se student prijavi na isss.ba sa lijeve strane ima opciju “STUDIJ” na koju kada klikne u padajućem meniju mu se pojavi opcija “IZBORNI PREDMETI”.

Klikom na opciju "IZBORNI PREDMETI" pojavit će se svi izborni predmeti koji su raspisani za tu studijsku grupu.

Student odabere izborni/e predmet/e koje treba da polaže.

Klikom na “OK” odabrani izborni predmeti će se naći u opciji “PRIJAVA ISPITA” gdje student prijavljuje opšte predmete.

Treba napomenuti da kada se jednom odaberu izborni predmeti i njihov odabir potvrdi sa "OK" izborne predmete više NE MOŽETE ODABRATI.

O B A V J E Š T E N J E

ZBOG POGORŠANOG EPIDEMIOLOŠKOG STANJA U GRADU SARAJEVU, STUDENTSKA SLUŽBA ĆE od 17.3.2021. godine RADITI SA STUDENTIMA UTORKOM I ČETVRTKOM OD 10 DO 14 SATI ZA SVE CIKLUSE STUDIJA

SVE ZAHTJEVE I PITANJA MOŽETE DOSTAVITI NA MAILOVE STRUČNIH SARADNIKA I REFERENATA STUDENTSKE SLUŽBE.

ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE STATUSNIH POTVRDA PODNOSE SE PUTEM ISSS-a.

Obrađene potvrde i uvjerenja o položenim ispitima Studentska služba može dostaviti na mail studenta, ako to student traži u svom zahtjevu

Prijedlogom Budžeta Kantona Sarajevo došlo do izmjene šifre budžetske organizacije Fakulteta i Univerziteta.

Nova šifra budžetske organizacije Fakulteta (umjesto 2104014) je: 3502014.

Nova šifra budžetske organizacije Univerziteta (umjesto 2104001) je: 3502001.

 

Instrukcije o načinu studentskih uplata i primjer popunjene uplatnice:

NAPOMENA: Transakcijski račun za uplate je: 141 196 532 000 8475 (BBI banka)

Instrukcije o načinu studentskih uplata

Primjer popunjene uplatnice za Fakultet

Primjer popunjene uplatnice za Univerzitet - upisni materijal

Primjer popunjene uplatnice za Univerzitet - upisni materijal (ŠV20, semestralni list, upisni list)

NAPOMENA: Studenti strani državljani u polje "Broj poreskog obveznika" upisuju trinaest jedinica (Broj poreskog obveznika: 1111111111111)