Studentska služba

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

O b a v i j e s t

DOKTORSKA DISERTACIJA – III CIKLUS STUDIJA

Erma Ramić-Kunić, MA branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Leksičke varijante Čajničkog evanđelja iz 15. stoljeća u kontekstu proučavanja bosanske redakcijske pismenosti.

Odbrana je zakazana za 16. 12. 2019. godine u 10 sati, sala 82/I.

Pristup odbrani je slobodan.

Obavještavamo Vas da je rektor Univerziteta u Sarajevu donio Odluku broj 0101-6203/17 od 09.10.2017. godine na osnovu koje se omogućava svim studentima koji studiraju po predbolonjskom sistemu besplatno preuzimanje formulara koji se odnose na Prijavu za polaganje ispita i Prijavu za komisijsku završnu provjeru znanja.

Formulari su postavljeni na web stranici Univerziteta e-Prijava za ispite.

Odluka

Još članaka...