Studentska služba

izborniPredmetiZa prijavu izbornih predmeta kada se student prijavi na isss.ba sa lijeve strane ima opciju “STUDIJ” na koju kada klikne u padajućem meniju mu se pojavi opcija “IZBORNI PREDMETI”.

Klikom na opciju "IZBORNI PREDMETI" pojavit će se svi izborni predmeti koji su raspisani za tu studijsku grupu.

Student odabere izborni/e predmet/e koje treba da polaže.

Klikom na “OK” odabrani izborni predmeti će se naći u opciji “PRIJAVA ISPITA” gdje student prijavljuje opšte predmete.

Treba napomenuti da kada se jednom odaberu izborni predmeti i njihov odabir potvrdi sa "OK" izborne predmete više NE MOŽETE ODABRATI.

Prijava ispita za januarsko-februarski ispitni rok za studente prvog i drugog ciklusa studija po Bolonji vršit će se putem ISSS-a.

Ispiti će biti otvoreni za prijavu od 22.01.2020. do 26.01.2020. godine.

Napomena: ukoliko ne budete u mogućnosti prijaviti neki od ispita ili imate poteškoća sa ISSS-om, molimo vas da se javite u Studentsku službu do 27.01.2020. do 9 sati.

Obavještavamo Vas da je rektor Univerziteta u Sarajevu donio Odluku broj 0101-6203/17 od 09.10.2017. godine na osnovu koje se omogućava svim studentima koji studiraju po predbolonjskom sistemu besplatno preuzimanje formulara koji se odnose na Prijavu za polaganje ispita i Prijavu za komisijsku završnu provjeru znanja.

Formulari su postavljeni na web stranici Univerziteta e-Prijava za ispite.

Odluka

Još članaka...