Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu organizira se promocija knjiga Otkrivanje teksta - Prilozi semiotici kulture i Uvod u tekstnu lingvistiku prof. dr. Vedada Smailagića.

Promotori:

Prof. dr. Almir Bašović, Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet

Prof. dr. Amela Šehović, Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet

Mr. Zenaida Karavdić, Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik

 

Mjesto:  Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet, Mali amfiteatar, Franje Račkog 1, Sarajevo

Vrijeme: Četvrtak, 12. 12. 2019. godine u 12.00 sati

Organizator: Univerzitet u Sarajevu - Institut za jezik

Plakat

Na Filozofskome fakultetu Univerziteta u Sarajevu organizira se predstavljanje knjige prof. dr. Ismaila Palića Gramatika, semantika i pragmatika rečenice (2019).

O knjizi govore: akademkinja Marina Katnić-Bakaršić i prof. dr. Mirela Omerović.

Mjesto:  mali amfiteatar

Vrijeme: utorak, 17. 12. 2019. godine u 14.00 sati.

Moderatorica: mr. Elmira Resić.

Organizator: Univerzitet u Sarajevu - Institut za jezik

Plakat

Promocija Radova Filozofskog fakulteta, knjiga XXII
(Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 12. 11. 2019. godine)

U utorak, 12. 11. 2019. godine, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu upriličena je promocija novog broja Radova Filozofskog fakulteta (knjiga XXII), u čijoj su realizaciji učestvovale članice Redakcije u sastavu: glavna urednica Amela Šehović, urednice Alena Ćatović i Amila Kasumović, članice: Nina Hadžiahmetović, Đenita Haverić, Adijata Ibrišimović-Šabić, Lejla Osmić i Nadina Grebović-Lendo te koordinatorica i administratorica Open Journal Systems (OJS) Emina Kešan Tolomanoski, uz doprinos koji su dali inostrani članovi Redakcije: Hrvoje Jurić (Zagreb, Hrvatska), Mirjana Marinković (Beograd, Srbija), Edvard Protner (Maribor, Slovenija) i Branko Tošović, profesor emeritus (Graz, Austrija).

U srijedu 23. 10. 2019. godine sa početkom u 14 sati u malom amfiteatru Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održana je promocija knjige Pragmatika Sabine Bakšić i Halida Bulića. O knjizi su govorili prof. dr. Amela Šehović, prof. dr. Merima Osmankadić, doc. dr. Selma Đuliman i autori. Na promociji je bilo preko stotinu prisutnih, među kojima najviše nastavnika i studenata zainteresiranih za tematiku knjige.