Promocija časopisa

Radovi Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), knjiga 5 posvećenih akademiku Dubravku Lovrenoviću (1956-2017)

Peti po redu broj časopisa Radovi Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), koji pripremaju nastavnici i saradnici Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu promoviran je u utorak, 29. maja 2018. godine u 12:00 sati na Filozofskom fakultetu. Kao i u prethodnim brojevima, časopis je zadržao uobičajenu i prepoznatljivu koncepciju te kroz nekoliko rubrika nudi nove i, vjerujemo, interesantne radove, koji će zadobiti pažnju publike. Pažljiviji čitalac će primijetiti kako su svi dosadašnji brojevi bili posvećeni nekom od preminulih kolega i profesora. Tako je i ovaj put, jer nas je u međuvremenu napustio akademik Dubravko Lovrenović, kojem je posvećen ovaj broj Radova.

Opširnije: Promocija časopisa Radovi...