BHRezultati studije za Bosnu i Hercegovinu pokazuju da se u prodičnoj i privatnoj sferi još uvijek njeguju uglavnom konzervativne vrijednosti koje se i transgeneracijski prenose. U pogledu politike i vlastitog angažmana, građani Bosne i Hercegovine izražavaju interes i uvjerenje da svojim angažmanom mogu promijeniti stvari.

Ovo istraživanje provedeno je u sklopu „Evropske studije vrijednosti“ - transnacionalne, empirijske longitudinalne studije o stavovima evropljana o porodici, poslu, religiji, politici i društvu.

Studiju u cjelosti možete pronaći ovdje, najvažnije nalaze u formi infografika možete pronaći ovdje, dok podatke za sve zemlje "Evropske studije vrijednosti" možete pronaći na webstranici Leibniz instituta za društvene znanosti - GESIS pod sljedećim linkom: ovdje.

U ponedjeljak, 21. 9. 2020. godine, na Međunarodni dan mira, održat će se zvanično otvorenje Centra za mirovno obrazovanje (Peace Education Hub) koji će djelovati u sklopu Centra za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Zbog epidemiološke situacije, otvorenje će se organizovati u online formi, tj. u formi webinara kojem će prisustvovati predstavnici Filozofskog fakulteta, akademski partneri Centra za mirovno obrazovanje sa Univerziteta u Sussexu, Univerziteta u Ruandi te Univerziteta Los Andes iz Kolumbije, zatim partneri Centra iz područja civilnog društva kao što su Forum ZFD (BiH) te Facing History and Ourselves (SAD) kao i mnogi drugi edukatori. U sklopu webinara dr. Sara Clarke Habibi održat će predavanje o temi Education for peace in BiH: scoping new horizons in teaching, education and research nakon čega je planirana diskusija svih učesnika.

U srijedu, 2. septembra/rujna 2020. godine u prostorijama Filzofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održana je prva aktivnost u sklopu projekta Pedagoški susreti, kojeg pod sloganom «Change for the Future»,  realizira grupa studenata Odsjeka za pedagogiju. Pedagoški susreti se provode u okviru projekta PRO Budućnost, kojeg implementira američka humanitarna organizacija Catholic Relief Services CRS, u suradnji sa: Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Forumom građana Tuzla (FGT), Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA) i Međureligijskim vijećem u BiH (MRV BiH).

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 02-01/345-1

Sarajevo, 28. 7. 2020. godine

 

Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/345 od 28. 7. 2020. godine, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu,  o b j a v l j u j e

 

JAVNI POZIV

za upis kandidata na kurs bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika

za strane državljane u studijskoj 2020/2021. godini

Obavijest o produženju roka za prijavu na Program pedagoškog obrazovanja nastavnika u ak. 2020/2021.
ROK ZA produženje prijava za upis na program PEDAGOŠKOG OBRAZOVANJA nastavnika koji je trajao do 30. 09. 2020. godine,
produžava se do 10. 10. 2020. godine.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

Na osnovu člana 135. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), člana 104. Statuta Univerziteta u Sarajevu, prijedloga Odsjeka za pedagogiju, broj: 02-10/144 od 22. 7. 2020. godine i Odluke Vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-01/369 od 28. 7. 2020. godine

o b j a v l j u j e

KONKURS

za prijem kandidata za PEDAGOŠKO OBRAZOVANJE u akademskoj 2020/2021. godini.

U ponedjeljak, 27. jula 2020. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu potpisan je Sporazum o saradnji između Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Centar za mirovno obrazovanje (Peace Education Hub) i Predstavništva Forum Zivilier Friedendienste e. V. u Bosni i Hercegovini (Forum ZFD).

Sporazum su potpisali prof. dr. Muhamed Dželilović, dekan Filozofskog fakulteta UNSA, Judith Brand, programska direktorica Foruma ZFD i prof. dr. Larisa Kasumagić-Kafedžić, voditeljica Centra za mirovno obrazovanje Filozofskog fakulteta UNSA. Potpisivanju su prisustvovali doc. dr. Amir Duranović, prodekan za naučnoistraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo Filozofskog fakulteta UNSA sa saradnicima i doc. dr. Selma Đuliman (Odsjek za anglistiku).

Cilj je Sporazuma obezbijediti mogućnosti za realizaciju zajedničkih projekata usmjerenih ka jačanju kapaciteta Filozofskog fakulteta UNSA i saradnju sa nevladinim organizacijama istog ili srodnog usmjerenja a u nastojanju da nastavnici, saradnici, i studenti Filozofskog fakulteta budu u prilici učestvovati u realizaciji projekata kojim jačaju znanje, vještine i kompetencije koje se stječu studiranjem na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Klikom na sliku otvarate galeriju