UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET                                                                           

 

Na osnovu člana 135. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, i prijedloga Odsjeka za pedagogiju, broj: 02-10/149 od 22. 6. 2018. godine i Odluke Vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-01/359 od 13. 7. 2018. godine,

 

o b j a v l j u j e

KONKURS

Za prijem kandidata za PEDAGOŠKO OBRAZOVANJE u akademskoj 2018/2019. godini.

Opširnije: Konkurs za prijem kandidata za...