UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

O b a v i j e s t

Kandidati zainteresirani za upis na III ciklus studija u studijskoj 2020/2021. godini

Konkurs/natječaj se raspisuje za upis studenata u treći ciklus studija - doktorski studij iz historije, na tri smjera:

1. Prostor Bosne i Hercegovine u kontekstu antičke Europe i Mediterana;

2. Historija Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu (1463-1839) i

3. Historija Bosne i Hercegovine u 19. i 20. stoljeću.

mogu predati potrebne dokumente u roku od 15 dana od dana objavljivanja Obavijesti u dnevnim listovima Oslobođenje, Dnevni avaz i Večernji list. Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, ulica Franje Račkog 1, 71000 Sarajevo sa naznakom prijava na konkurs za III ciklus studija.

Tekstovi konkursa mogu se vidjeti na www.ff.unsa.ba


 

Tekst konkursa i prijavu na konkurs možete preuzeti iz priloga ispod.

Naziv doktorskog studija

Konkurs

(.pdf)

Prijava na
konkurs

1. Doktorski studij iz historije

Konkurs Prijava

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

O b a v i j e s t

Kandidati zainteresirani za upis na III ciklus studija u studijskoj 2020/2021. godini

DOKTORSKI STUDIJ IZ MATIČNE OBLASTI GERMANISTIKA, NJEMAČKI JEZIK I NJEMAČKA KNJIŽEVNOST U KONTEKSTU MEDIJSKE KULTURE

DOKTORSKI STUDIJ IZ LINGVISTIKE

DOKTORSKI STUDIJ IZ LINGVISTIČKE BOSNISTIKE

DOKTORSKI STUDIJ IZ PSIHOLOGIJE

DOKTORSKI STUDIJ IZ MATIČNE OBLASTI SOCIOLOGIJA, SAVREMENA SOCIOLOGIJA I GLOBALIZACIJSKI PROCESI

Obavijest o produženju roka za prijavu na Program pedagoškog obrazovanja nastavnika u ak. 2020/2021.
ROK ZA produženje prijava za upis na program PEDAGOŠKOG OBRAZOVANJA nastavnika koji je trajao do 30. 09. 2020. godine,
produžava se do 10. 10. 2020. godine.

UNIVERZITET U SARAJEVU                                                                                

FILOZOFSKI FAKULTET

 

Na osnovu člana 135. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), člana 104. Statuta Univerziteta u Sarajevu, prijedloga Odsjeka za pedagogiju, broj: 02-10/144 od 22. 7. 2020. godine i Odluke Vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-01/369 od 28. 7. 2020. godine

o b j a v l j u j e

KONKURS

za prijem kandidata za PEDAGOŠKO OBRAZOVANJE u akademskoj 2020/2021. godini.