Obavještavamo studente Univerziteta u Sarajevu i druge zainteresirane kandidate da će APTIS test biti održan u sedmici od ponedjeljka 2. 11. do 6. 11. 2020. godine. Kandidati će biti podijeljeni u grupe po danima, kako bi se ispoštovale sve epidemiološke mjere. Svi zainteresirani kandidati mogu se prijaviti do 31. 10. 2020.

Međunarodno priznati test vode i certifikat izdaju Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu i British Council, te je prihvatljiv za prijave za sve programe međunarodne razmjene. Certifikat se izdaje u roku od 48 sati.

Cijena za studente UNSA je 60 KM, a za sve ostale građane 180 KM.

Za prijavu na testiranje, upute o plaćanju, kao i za sve dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu se javiti kontakt-osobi: Adriana Katavić (Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.).

Napomena: Datum i termini održavanja testova ovise o organizacijskim mogućnostima British Councila, te važećim higijensko-epidemiološkim mjerama u Sarajevu. O svim izmjenama, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ: 33/17.), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJE OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOMISIJE.

1. Izvještaj Komisije za izbor u zvanje vanredni profesor na Odsjeku za anglistiku

Obavijest o predstojecim nastavnim aktivnostima

PRISTUP e-mailu:

 - Posjetite web stranicu: ff.unsa.ba/webmail

 - Na stranici koja vam se otvori u predviđena polja unesete: kompletnu e-mail adresu generacijskog e-maila i password

 - Kliknete na Log in

 - Automatski će vam se otvoriti inbox i pristup e-mailovima

U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ: 33/17.), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJE OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOMISIJE.

1. Izvještaj Komisije za izbor u zvanje docent na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik

UNIVERZITET U SARAJEVU                                                           

FILOZOFSKI FAKULTET

O B A V J E Š T E N J E

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine,

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje: