U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ: 33/17.), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJE KOMISIJA ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJA OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOMISIJA, KAKO SLIJEDI:

1. Izvještaj Komisije za izbor lektora na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti

FILOZOFSKI FAKULTET

UNIVERZITET U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo vas da je prema Akademskom kalendaru 19. 10. 2019. godine radna subota.

IZ DEKANATA

U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ: 33/17.), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJE OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOMISIJE, KAKO SLIJEDI:

1. Izvještaj Komisije za izbor nastavnika na Odsjeku za sociologiju

UNIVERZITET U SARAJEVU                                                           

FILOZOFSKI FAKULTET

O B A V J E Š T E N J E

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine,

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje:

Opširnije: Izvještaj Komisije za ocjenu...

Vanjska lista izbornih predmeta (II ciklus) (Jezik, književnost i kultura Jevreja u Bosni i Hercegovine, Jezik, književnost i kultura Roma u Bosni i Hercegovini, Japanski jezik, Kineski jezik, Društvena i kulturna historija Kine, Društvena i kulturna historija Japana)

Liste izbornih predmeta za studijsku 2019/2020. godinu (.pdf)

Izmjena i dopuna unutrnje i vanjske liste izbornih predmeta (Anglistika, Pedagogija i Psihologija) (.pdf)

NAPOMENA: Listama izbornih predmeta za studijsku 2019/2020. godinu možete pristupiti i putem glavnog menija, u podmeniju NASTAVA