UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

Radna subota planirana za 23. 6. 2018. godine pomjera se za 30. 6. 2018. godine.

Sve obaveze predviđene za 23. 6. 2018. godine ostaju na snazi.

Iz Dekanata

Poštovane i cijenjene kolegice i kolege,  

U pripremi je novi broj časopisa Istraživanja koji izdaje Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Časopis je indeksiran u EBSCO Host, CEEOL i Slavic Humanities Index bazama podataka.

Više o časopisu možete saznati na sljedećem linku:  https://fhn.edu.ba/casopis-istrazivanja/

Radovi se mogu poslati najkasnije do 15.10.2018.

Časopis bi iz štampe trebao izaći u drugoj polovini decembra 2018.

Prilog: Uputstvo autorima

Opširnije: Poziv na saradnju

UNIVERZITET U SARAJEVU                                                                         

FILOZOFSKI FAKULTET                                                                                                                                                                                                                           

               

O B A V J E Š T E N J E

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine,

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaje Komisija za ocjenu doktorskih disertacija i korigovane radne verzije projekta doktorskih disertacija kandidatkinja:

Opširnije: Izvještaji Komisija za ocjenu...

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

O b a v i j e s t

DOKTORSKA DISERTACIJA

Mr. Jelena Brkić Šmigoc branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Psihosocijalne odrednice političkog ponašanja.

Odbrana je zakazana za 26. 6. 2018. godine u 10 sati, sala 82/I.

 

Pristup odbrani je slobodan.

Primjerak disertacije nalazi se u prostorijama Fakulteta i može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 9 do 15 sati.