Obavještavaju se studenti Filozofskog fakulteta da je novousvojenim Zakonom o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), predviđeno članom 64. stav (6) da studenti mogu polagati ispite u septembarskom roku u dva termina. U prvom ispitnom terminu septembarskog ispitnog roka student ima pravo polagati sve ispite za koje ispunjava uslove da može pristupiti ispitu odnosno provjeri znanja. U drugom ispitnom terminu septembarskog ispitnog roka student ima pravo polagati jedan ispit.

 

Studenti su obavezni:

  1. Popuniti formular u kojem navode jedan predmet koji će polagati u drugom septembarskom roku (formular se nalazi u prilogu Obavještenja i na web stranici Fakulteta)
  2. Formular ovjeriti u Studentskoj službi (potreban i indeks), najkasnije dan prije ispitnog termina.
  3. Sa popunjenim i ovjerenim formularom i indeksom izaći na ispit.

Termini za drugi septembarski ispitni termin objavljeni su na web stranici Fakulteta.

Studenti koji ne budu imali indeks, kao i popunjen i ovjeren formular za prijavu polaganja ispita, neće moći pristupiti polaganju ispita.

 

PRILOZI:

Prijava za polaganje ispita u II terminu septembarskog ispitnog roka u studijskoj 2017/2018. godini

Dopis prodekanese za nastavu i studentska pitanja

 

SLUŽBA ZA NASTAVU I STUDENTSKA SLUŽBA

SARAJEVO, 20. 07. 2018. GODINE

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

Zgrada Fakulteta bit će zatvorena u periodu Kolektivnog korištenja godišnjeg odmora

od 23. 7. 2018. godine do 31. 8. 2018. godine.

                                                              Iz Dekanata

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj:

Sarajevo, 13. 7. 2018. godine

 

            Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta broj: 02-01/358 od 13. 7. 2018. godine, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu,  o b j a v l j u j e

 

JAVNI POZIV

za upis kandidata na kurs bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika

za strane državljane u studijskoj 2018/2019 godini

Opširnije: Javni poziv za upis kandidata na...

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj:

Sarajevo, 12. 6. 2018. godine

 

            Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta broj: 02-01/289 od 12. 6. 2018. godine, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu,  o b j a v l j u j e

 

JAVNI POZIV

za upis kandidata na kurs japanskog jezika 2018/2019

 

Pozivaju se svi zainteresirani za učenje japanskog jezika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u školskoj 2018/2019 godini. Kurs se organizira u okviru saradnje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Ambasade Japana u Bosni i Hercegovini, a nastavu izvodi izvorni govornik japanskog jezika. Kurs je otvoren za sve građane Bosne i Hercegovine.

Opširnije: Javni poziv za upis kandidata na...

Grantovi su dostupni za istraživače iz Evrope i Japana u svim naučnim disciplinama, i dodjeljuju se na period od 3 mjeseca do 1 godine.

Uspješni aplikanti mogu očekivati istraživačke grantove u iznosu od 22.500 EURA do 27.500 EUR godišnje.

Rok za prijavu je 15. septembar 2018. godine.

Sve dodatne informacije o pozivu za dodjelu grantova i formular za prijavu možete naći na web stranici www.canonfoundation.org.

Poziv
Poster