PRIJAVA ISPITA
ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

Prijava ispita za septembarski ispitni rok za studente prvog i drugog ciklusa studija po Bolonji vršit će se putem ISSS-a.

Ispiti će biti otvoreni za prijavu od 20.07.2018. do 02.09.2018. godine.

Ispiti za izborne predmete s vanjske liste otvoreni za prijavu će biti od 30.08.2018. do 02.09.2018. godine

 

Napomena: ukoliko ne budete u mogućnosti prijaviti neki od ispita ili imate poteškoća sa ISSS-om, molimo vas da se javite u Studentsku službu do 31.08.2018.

Opširnije: Obavijest o prijavi ispita...

Obavještavaju se studenti Filozofskog fakulteta da je novousvojenim Zakonom o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), predviđeno članom 64. stav (6) da studenti mogu polagati ispite u septembarskom roku u dva termina. U prvom ispitnom terminu septembarskog ispitnog roka student ima pravo polagati sve ispite za koje ispunjava uslove da može pristupiti ispitu odnosno provjeri znanja. U drugom ispitnom terminu septembarskog ispitnog roka student ima pravo polagati jedan ispit.

Opširnije: VAŽNO obavještenje | Prijava za...