PRIJAVA NA STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA STRUČNE SARADNIKE PSIHOLOGE

(PSIHOLOZI ZAPOSLENI U ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA KANTONA SARAJEVO)

Poštovani/a,

u skladu sa potpisanim Memorandumom o saradnji između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pozivamo vas na stručno usavršavanje nastavnika i stručnih saradnika. Odlukom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, svaki odgajatelj/nastavnik/stručni saradnik obavezan je pohađati minimalno 6 nastavnih sati kontinuiranog stručnog usavršavanja tokom jedne školske godine na način da, od ponuđenih 12 sati, odabere 6 sati, od čega su 3 sata ključne kompetencije, a 3 sata uže stručno usavršavanje. Jedan nastavni sat je u trajanju od 60 minuta.

Opširnije: PRIJAVA NA STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA...

PRIJAVA NA STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA NASTAVNIKE IZ AKTIVA STRUČNO-TEORIJSKE NASTAVE ZA STRUKE (NENASTAVNIČKI FAKULTETI)

Poštovani/a,

u skladu sa potpisanim Memorandumom o saradnji između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pozivamo vas na stručno usavršavanje nastavnika i stručnih saradnika. Odlukom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, svaki odgajatelj/nastavnik/stručni saradnik obavezan je pohađati minimalno 6 nastavnih sati kontinuiranog stručnog usavršavanja tokom jedne školske godine na način da, od ponuđenih 12 sati, odabere 6 sati, od čega su 3 sata ključne kompetencije, a 3 sata uže stručno usavršavanje. Jedan nastavni sat je u trajanju od 60 minuta.

Opširnije: PRIJAVA NA STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA...

PRIJAVA NA STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA STRUČNE SARADNIKE PEDAGOGE

(PEDAGOZI ZAPOSLENI U ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA KANTONA SARAJEVO)

Poštovani/a,

u skladu sa potpisanim Memorandumom o saradnji između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pozivamo vas na stručno usavršavanje nastavnika i stručnih saradnika. Odlukom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, svaki odgajatelj/nastavnik/stručni saradnik obavezan je pohađati minimalno 6 nastavnih sati kontinuiranog stručnog usavršavanja tokom jedne školske godine na način da, od ponuđenih 12 sati, odabere 6 sati, od čega su 3 sata ključne kompetencije, a 3 sata uže stručno usavršavanje. Jedan nastavni sat je u trajanju od 60 minuta.

Opširnije: PRIJAVA NA STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA...

PRIJAVA NA STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA NASTAVNIKE ZAPOSLENE U ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA KANTONA SARAJEVO (AKTIVI: B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST, ENGLESKI JEZIK, NJEMAČKI JEZIK, FRANCUSKI JEZIK, TURSKI JEZIK, LATINSKI JEZIK, ARAPSKI JEZIK, GRAĐANSKO OBRAZOVANJE/DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA I FILOZOFSKA GRUPA PREDMETA, HISTORIJA)

Poštovani/a,

u skladu sa potpisanim Memorandumom o saradnji između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pozivamo vas na stručno usavršavanje nastavnika i stručnih saradnika. Odlukom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, svaki odgajatelj/nastavnik/stručni saradnik obavezan je pohađati minimalno 6 nastavnih sati kontinuiranog stručnog usavršavanja tokom jedne školske godine na način da, od ponuđenih 12 sati, odabere 6 sati, od čega su 3 sata ključne kompetencije, a 3 sata uže stručno usavršavanje. Jedan nastavni sat je u trajanju od 60 minuta.

Opširnije: PRIJAVA NA STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA...