Preliminarne rang-liste svih prijavljenih i primljenih kandidata koji su podnijeli prijave za upis na III ciklus studija (doktorski studij) u studijskoj 2019/2020. godini bit će objavljeni na oglasnoj ploči Fakulteta i dostavljeni e-mailom svim kandidatima. Na dostavljene preliminarne rang-liste kandidati mogu podnijeti prigovor zaključno sa 13. 12. 2019. godine.

Dekanat Fakulteta

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

U tekstu Obavijesti za III ciklus studija, objavljenom 8. i 9. 11. 2019. godine u dnevnim listovima Oslobođenje i Dnevni avaz, produžava se rok za predaju dokumentacije do 30. 11. 2019. godine.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, ulica Franje Račkog 1, 71 000 Sarajevo.

Tekstovi konkursa i obrasci prijava mogu se vidjeti na www.ff.unsa.ba.