Informacije o upisu u studijsku 2019/2020. godinu

Preliminarne rang-liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa i u prvu godinu drugog ciklusa studija u studijskoj 2018/2019. godini objavljene su na oglasnoj ploči Fakulteta, u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija (prvog i drugog ciklusa), te Konkursa za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Filozofskom fakultetu u studijskoj 2018/2019. godini.

Prilog - Obavještenje

Iz Dekanata