Филозофски факултет Универзитета у Сарајеву је у оквиру своје издавачке дјелатности покренуо и електронско издаваштво путем апликације за електронско издаваштво.

Филозофски факултет је увођењем могућности издавања књига, уџбеника и знанствених и стручних радова у електронској форми, ушао у ново раздобље свога научног и образовног рада и тако позитивно одговорио на захтјеве информатичко - технолошке револуције.

е-Издаваштво олакшава процес публицирања и дистрибуције знанствених и образовних дјела, чиме уклања једну од битних запрека за свестрани научно – истраживачки и образовни рад наставника, сурадника и студената Филозофског факултета Универзитета у Сарајеву.

Један од циљева постојања и функционирања е-Издаваштва је и убрзавање процеса размјене знања и пружања ефикасне и сврсисходне образовне услуге студентима. е-Издаваштво представља и отвореност Филозофског факултета према јавности, јер пружа увид у резултате његовог научног и образовног рада.