Филозофски факултет Универзитета у Сарајеву основан је Одлуком Владе НРБиХ од 14. фебруара 1950. и најстарија је високошколска институција за хуманистичке и друштвене знаности у Босни и Херцеговини. У почетку је Филозофски факултет дјеловао као јединствена наставно-знанствена цјелина с Природно-математичким факултетом, с осам студијских група: Општа и народна историја, Српскохрватски језик и југословенска књижевност, Њемачки језик и књижевност, Француски језик и књижевност, Оријентална филологија, Математика, Хемија и Географија.

Почетак наставног процеса обиљежило је предавање проф. др. Александра Белића, предсједника SANU, које је одржано почетком новембра 1950. године. Настава се првобитно одвијала у просторијама Гази Хусрев-бегове медресе, будући да није било ријешено питање смјештаја Факултета. Зграда Филозофског факултета изграђена је према идејном пројекту Juraja Neidhardta у периоду између 1955. и 1959. године.

У то вријеме дошло је до издвајања природно-математичке групе предмета. Истовремено, почео је расти број одсјека хуманистичког и друштвеног усмјерења, тако да их је до 1980. било једанаест, док данас будући студенти Филозофског факултета могу бирати између тринаест одсјека и двије катедре, у оквиру којих се развијају основне и комбиниране студијске групе.

На Факултету се, поред организирања наставе, доста пажње посвећује и организирању знанствено-истраживачког рада. Прва докторска дисертација одбрањена је 1961. године.

Филозофски факултет је у периоду од 1992. до 1995. године прошао кроз изузетно тешко раздобље. Одљев кадра, материјални губици и оштећења зграде представљали су изазов који је премоштен без прекида одвијања наставног процеса.

Након завршетка рата, Филозофски факултет се консолидирао те се, заједно с осталим чланицама Универзитета у Сарајеву, 2005. године прикључио европском простору високог образовања почевши проводити принципе Болоњског процеса. Данас се настава одвија унутар три циклуса студија: I – додипломски, II – дипломски и III – докторски студиј.

Филозофски факултет, као високошколска институција на којој се одвија наставни и знанственоистраживачки рад, представља респектабилну установу која има снажан утјецај на босанскохерцеговачко друштво.