Мисија

Филозофски факултет Универзитета у Сарајеву одговоран је да кроз наставно-научни процес и истраживачки рад образује способне, креативне и међународно компетентне кадрове у свим областима у којима дјелују од интереса за цијелу Босну и Херцеговину, како би могли професионално и квалитетно извршавати захтјевне задатке модерне привреде у европском и свјетском политичком, друштвеном, хуманистичком и културном контексту.

Визија

Филозофски факултет Универзитета у Сарајеву, кроз наставни процес, утемељен на истраживањима, иновацијама и академској изврсности, образоват ће носиоце развоја Босне и Херцеговине те ће кроз научни и истраживачки рад потицати стварање нових рјешења и креативних идеја и на тај начин бити ослонац одрживог развоја Босне и Херцеговине.