Филозофски факултет Универзитета у Сарајеву мјесто је сусретања различитих култура, разноврсних мишљења, мудрости зрелог доба и креативне љепоте младости. Кроз академску отвореност, иницијативу и судјеловање у јавним збивањима Факултет жели бити средиште цјеложивотног учења и образовања одговорних и друштвено активних грађана.

У динамичном наставном процесу на Факултету образују се и одгајају будући наставници, стручњаци и знанственици у областима хуманистичких и друштвених знаности, који су спремни одговорити на изазове каријера 21. стољећа.

Својом академски разноврсном природом Факултет иницира и развија дијалоге међу културама, отвара хоризонте разумијевања те његује прихватање и поштовање појединаца у њиховој јединствености и различитости.

Филозофски факултет Универзитета у Сарајеву најстарија је високошколска институција те врсте у Босни и Херцеговини. Студирањем на овој наставно-научној установи стиче се широко образовање из области хуманистичких и друштвених наука и то: филозофије, социологије, етнологије хисторије, хисторије умјетности, археологије, педагогије, специјалне педагогије, психологије, босанског, хрватског и српског језика, књижевности народа Босне и Херцеговине, енглеског, њемачког, арапског, турског, перзијског, руског, француског, италијанског, шпанског, латинског, грчког језика, компаративне књижевности и библиотекарства. Студенти могу проширити своја знања слушањем и полагањем изборних предмета из чешког и шведског језика, који су дефинирани унутар студијских програма, као и из словеначког, пољског и јапанског језика.