Poštovani/e  korisnici i korisnice,

uslijed pandemije COVID-19, Biblioteka FFUNSA nastoji pronaći načine da studentima obezbijedi građu kako bi se nastavni proces odvijao nesmetano.

Obavještavamo vas da smo otvorili pozajmicu papirnate građe koju možete preuzeti isključivo srijedom u periodu od 9:00 do 12:00 sati. Građu možete naručivati online tokom cijele sedmice.

Povrat građe u Biblioteku moguće je vršiti nakon što se za to stvore uslovi, o čemu ćemo vas blagovremeno obavijestiti. Sve ostale upite rješavat ćemo na druge načine koristeći online resurse. U slučaju potrebe za većim brojem primjeraka određene građe, istu ćemo skenirati i slati putem e-maila na adresu korisnika.

Molimo korisnike da zahtjeve ograniče na obaveznu literaturu.

Ova obavijest stupa na snagu odmah.