Ilija Trojanow: (Ne)odmjereno pisanje

Predavanje u okviru Sarajevske poetičke docenture

 

Mjesto i vrijeme: Mali amfiteatar Filozofskog fakulteta u Sarajevu, 22.05. 2019. u 18:00

Srdačno Vas pozivamo na poetološko predavanje njemačkog pisca Ilije Trojanowa koje će biti upriličeno u okviru Sarajevske poetičke docenture, zajedničkog projekta Katedre za njemačku književnost Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Fondacije S. Fischer u Berlinu.

Predavanje će otvoriti prof. dr. Muhamed Džeilović, dekan Fakulteta. U razgovoru s autorom sudjeluju prof. dr. Vahidin Preljević (moderacija) i akademik prof. dr. Dževad Karahasan. Osigurano je simultano prevođenje s njemačkog jezika (doc. dr. Naser Šečerović)

Opširnije: Poziv na predavanje u okviru...

Ilija Trojanow – prvi nosilac Sarajevske poetičke docenture

Katedra za njemačku književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Fondacija S. Fischer iz Berlina zajedno su uspostavili Sarajevsku poetičku docenturu, a njen prvi nosilac za 2019. godinu je njemački pisac Ilija Trojanow, koji tim povodom boravi od početka maja do kraja juna u Sarajevu, prvenstveno kako bi održao seriju predavanja za studente na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Docenture ove vrste nisu klasične univerzitetske docenture, već je riječ o počasnoj tituli koja se dodjeljuje iznimnim autorima u znak priznanja za njihova književna ostvarenja. Iz tog razloga je autor pozvan na univerzitet da predstavi svoju poetiku. Docenture (ili profesure) ove vrste imaju dva zadatka. Prvi se sastoji u tome da književnik ili književnica reflektira i formulira svoje vlastito shvaćanje književnosti. A drugi da rezultat svojih razmišljanja predstavi u predavanjima u okviru univerziteta, te na čitanjima u široj javnosti.

Opširnije: Saopćenje za štampu | Ilija...

Filozofski fakultet Univerziteta u SarajevuSaradnja između Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je odavno postojala ali bila relativno rijetka i sporadična, uglavnom sprovođena na nivoima pojedinačne saradnje akademskog osoblja dva fakulteta. U posljednje vrijeme je saradnja intenzivirana kroz učestvovanje akademskog osoblja na međunarodnim konferencijama, pisanje zajedničkih naučnih radova i monografija, programe mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, te se nametnula potreba raznovrsnijeg i preciznog utvrđivanja oblasti i predmeta međusobne saradnje kao i oblika i načina njihovog ostvarivanja. Iz navedenih razloga, krajem 2018. godine potpisan je Protokol o saradnji između fakulteta koji se, prije svega, odnosi na veći stepen omogućavanja i podsticanja programa razmjene studenata i nastavnog osoblja, pokretanje i realizovanje zajedničkih istraživačkih projekata kao i uključivanje nastavnika u istraživačke projekte partnerskog fakulteta, pozivanje i učestvovanje akademskog osoblja na naučnim i drugim akademskim skupovima kao i mogućnost suorganizacije međunarodnih naučnih konferencija, učešće nastavnika u uređivačkim odborima časopisa i drugih publikacija, komisijama za odbranu master i doktrorskih radova i drugim tijelima, i druge oblasti od zajedničkog interesa. Protokol o saradnji su potpisali dekani fakulteta, prof. dr Muhamed Dželilović i prof. dr Goran Barović. 

(Zajedničko saopštenje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore)

U okviru Tribine Centra za historijska istraživanja (CeHIS) Filozofskog fakulteta u Sarajevu, održano je predavanje dr. sc. Milivoja Bešlina o temi „Stoljeće Jugoslavije“, na kojem su, uz brojne studente, nastavnike i saradnike Filozofskog fakulteta prisustvovali i drugi zainteresirani. Bešlinovo predavanje obuhvatilo je kraći osvrt na historiju jugoslavenske ideje, a zatim je poseban fokus bio usmjeren na dvije varijante realizacije jugoslavenske države, monarhističku između sva svjetska rata i federativnu nakon Drugog svjetskog rata.  Osvrnuo se i na najznačajnija pitanja političkog, društveno-ekonomskog i intelektualnog života u Jugoslaviji, da bi u završnoj diskusiji sa publikom pokrenuo brojna i veoma interesantna pitanja jugoslavenske historije.

Opširnije: Održana Tribina Centra za...

U okviru manifestacije „Mjesec Japana na Filozofskom fakultetu“ pozivamo sve zainteresovane da u ponedeljak, 10. 9. 2018. godine prisustvuju otvaranju izložbe bosanskohercegovačkih likovnih umjetnika pod nazivom Japanesque sa početkom u 9,00 sati u holu Fakulteta. Izložba će biti otvorena za javnost do 21.9.2018. godine.

U utorak, 11.09.2018. godine će se održati muzička radionica u sali 74. u periodu od 18-20 sati, koju će voditi gosp. Yosuke IRIE.

Za navedene programe ulaz je slobodan, te se radujemo Vašem dolasku.

U okviru saradnje između Ambasade Japana u BiH i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dana, 5. 9. 2018. godine u prostorijama Fakulteta zvanično je otvorena manifestacija pod nazivom: „Mjesec Japana na Filozofskom fakultetu“.

U uvodnom dijelu prisutnima su se obratili Nj. E. Hideyuki SAKAMOTO, ambasador Japana u Bosni i Hercegovini i prof. dr. Muhamed Dželilović, dekan Filozofskog fakulteta.

Opširnije: MANIFESTACIJA MJESEC JAPANA NA...

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu i ove godine po treći put sudjeluje u organizaciji i realizaciji Ljetne škole Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta Northwestern (Northwestern University, Evanston, savezna država Illinois, SAD) pod nazivom „Komparativno javno zdravstvo: Srbija i Bosna i Hercegovina“. U ovaj projekt su uključeni i Medicinski fakultet, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo. Program postigao je veliku prepoznatljivost i atraktivnost među studentima Univerziteta Northwestern (NU), što se ogleda i u sve većem broju njihovih prijava za ovaj program. Ljetna škola se odvija u dva dijela, i nakon mjesec dana u Beogradu, studenti u Sarajevu borave od 22.7.-19.8.2018., gdje prate posebno osmišljenu nastavu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, uz stručne izlete i organizirane terenske posjete kulturnim znamenitostima i relevantnim institucijama.

Opširnije: Ljetna škola s Univerzitetom...

Članovi Upravnog odbora Fondacije Kemal Bakaršić posjetili su Biblioteku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu povodom uručivanja donacije knjiga. Donacija je uručena 4. 6. 2018. godine na dan kada se navršava dvanaesta godišnjica smrti prof. dr. Kemala Bakaršića. Tokom posjete prisutnima su se obratili dekan Fakulteta prof. dr. Muhamed Dželilović, prodekanesa doc. dr. Lejla Hajdarpašić, akademik Robert Donia, prof. dr. Marina Katnić-Bakaršić, direktor Fondacije Dragan Marković i šefica Biblioteke Fakulteta mr. sc. Nadina Grebović-Lendo. Posjeta je bila i prilika da se prisjetimo lika i djela našeg cijenjenog profesora dr. Kemala Bakaršića.