POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

JAVNI POZIV

 

U okviru programa ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za boravak na:

Univerzitetu Lyon 2, Francuska (Université Lumière Lyon 2, France)

u zimskom semestru 2019/2020. Studijske godine

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Lyonu moguće su mobilnosti u okviru područja lingvistike.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

  • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (6 x 4 mjeseca).

 

IZNOS STIPENDIJE za studente:

  • mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR (za troškove života),
  • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR
  • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom.

 

Prilozi:

  1. Prijavni formular
  2. CV Europass
  3. Erasmus+ ugovor o učenju (Learning Agreement)
  4. Kompletan tekst Konkursa

Programi mobilnosti