POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

JAVNI POZIV

U okviru programa ERASMUS+ (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za studente i nastavnike Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za studijski boravak na UNIVERZITETU PARIS 8, Pariz, Francuska, u zimskom semestru 2019/2020. studijske godine.

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Paris 8, moguće su mobilnosti u okviru područja francuski jezik i književnost.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

  • studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor, master) Odsjeka za romanistiku Filozofskog fakulteta (2 mjesta x 5 mjeseci);
  • nastavno osoblje za mobilnost u svrhu predavanja ili obuke Odsjeka za Romanistiku (3 mjesta, 5 radnih dana, 8 sati).

 

Detalje konkursa i formular za prijavu možete preuzeti iz priloga ispod.

Poziv za prijave

Prijavni formular


Programi mobilnosti