POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

JAVNI POZIV

U okviru programa ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za nastavnike i administrativno osoblje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za boravak na UNIVERZITETU PARIS 8, Pariz, Francuska, u ljetnom semestru 2018/2019. akademske godine.

STUDIJSKE OBLASTI za nastavno osoblje:

Produžen rok: do 10. 12. 2018.

BROJ STIPENDIJA:

• ljetni semestar 2018/2019 (2 x 5 mjeseci)

• zimski semestar 2019/2020 (1 x 5 mjeseci)

U okviru programa ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za studente Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za jednosemestralni studijski boravak na UNIVERZITETU PARIS 8, Pariz, Francuska, u ljetnom semestru 2018/2019. i zimskom semestru 2019/2020. akademske godine.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Paris 8 moguće su mobilnosti u okviru područja francuski jezik i književnost.

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor, master) Filozofskog fakulteta

ROK ZA PRIJAVU: ponedeljak, 26. 11. 2018. godine (do 15 sati)

 

Detalje možete preuzeti iz priloga ispod.

Kompletan tekst konkursa

Prijavni obrazac

Obavještavamo vas da je otvoren Erasmus+ poziv za projektne prijave za 2019. godinu. Poziv je dostupan na svim službenim jezicima zemalja članica Evropske unije. Poziv je otvoren za sve javne i privatne institucije koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu sa mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za finansiranje za mobilnost u svrhu učenja mladih osoba i osoba koje rade s mladima te za strateška partnerstva u području mladih.

Ukupni budžet dodijeljen ovom pozivu za podnošenje prijedloga iznosi 2.733.400.000 EUR.
Rokovi za podnošenje prijava za ključne aktivnosti navedenih u nastavku istječu u 12:00 (podne) prema briselskom vremenu (centralnoevropsko vrijeme). Ključne aktivnosti koje su podvučene su najfrekventnije sa prijavama koje uključuju Univerzitet u Sarajevu. Ovo ne znači da druge aktivnosti nisu dostupne za Univerzitet u Sarajevu.

Univerzitet Artois (Arras, Francuska) je predstavio novi film o međunarodnoj mobilnosti koja je ostvarena na ovom univerzitetu u okviru programa Erasmus+. U ovom kratkom filmu, studentice i studenti govore o svojim iskustvima na mobilnosti tokom akademske 2017/2018. godine. Lejla Katana, studentica Odsjeka za romanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je podijelila svoje utiske na razmjeni.

Video je dostupan na: http://artoistv.univ-artois.fr/video/0560-projet-europeen-erasmus-mobilite-internationale-de-credits-2016-2018/

Programi mobilnosti