Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu i kulturnu podršku (EACEA) organizira online informativnu konferenciju na temu “Kako uspješno pripremiti vaš projektni prijedlog ” u okviru konkursa na Erasmus+ programa za 2019. godinu za izgradnju kapaciteta u području visokog obrazovanja. Ova sesija, koja će biti online (web-streaming), posebno je dizajnirana za sve osobe koji pripremaju prijedlog projekta.

Online informativna sesija će se održati u ponedjeljak, 26.11.2018. godine u 10.00 sati (vrijeme u Briselu) i trajat će oko 2 sata. Da biste pristupili web-streamingu, morat ćete se registrirati prije početka sesije.

Više informacija i veza na stranicu za prijavu dostupni su ovdje: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/how-to-successfully-prepare-your-project-proposal-info-session_en

Za vašu udobnost i kasniju referencu, sesija će biti snimljena i objavljena na istoj web stranici.

Također posjetite EACEA web stranicu za daljnje informacije o izgradnji kapaciteta Erasmus + u visokom obrazovanju: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en

 


Informacije o dostupnim programima saradnje i instrukcije za prijavu