Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu mogu se, nakon završenog I. ciklusa studija, upisati studijski programi II. ciklusa u svojstvu redovnog, redovnog samofinansirajućeg i vanrednog* studenta u trajanju od dvije godine, odnosno 4 semestra (120 ECTS) za sticanje zvanja MAGISTAR/MASTER.

* Studenti mogu upisati Odsjek za psihologiju samo u statusu redovnog i redovnog samofinansirajućeg studenta
 

Studijski programi II. ciklusa studija

ODSJEK ZA ANGLISTIKU

Jednopredmetni studij:

Engleski jezik i književnost - nastavnički smjer

Engleski jezik i književnost - prevodilački smjer

Engleski jezik i književnost - književni smjer

Engleski jezik i književnost - lingvistički smjer

 

ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK

Dvopredmetni studij:

Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnosti naroda Bosne i Hercegovine - nastavnički smjer

Bosanski, hrvatski i srpski jezik i druga studijska grupa

 

ODSJEK ZA FILOZOFIJU

Jednopredmetni studij:

Filozofija - nastavnički smjer

Filozofija - znanstveni smjer

 

ODSJEK ZA GERMANISTIKU

Jednopredmetni studij:

Njemački jezik i književnost - nastavnički smjer

 

ODSJEK ZA HISTORIJU

Jednopredmetni studij:          

Historija - nastavnički smjer

Dvopredmetni studij:

Historija - nastavnički smjer i druga studijska grupa

 

Katedra za arheologiju

Jednopredmetni studij:

Arheologija

Dvopredmetni studij:

Arheologija i druga studijska grupa

 

Katedra za historiju/povijest umjetnosti

Jednopredmetni studij:          

Historija umjetnosti - nastavnički smjer

Dvopredmetni studij:

Studijska grupa Historija umjetnosti: Umjetnost na tlu Bosne i Hercegovine od 15. stoljeća do 1918. godine - naučni smjer  i druga studijska grupa

Druga studijska grupa i Historija umjetnosti: Umjetnost na tlu Bosne i Hercegovine  od 15. stoljeća do 1918. godine - naučni smjer

Studijska grupa Historija umjetnosti: Moderna i savremena umjetnost - naučni smjer i druga studijska grupa

Druga studijska grupa i Historija umjetnosti: Moderna i savremena umjetnost - naučni smjer

 

ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BOSNE I HERCEGOVINE

Jednopredmetni studij

Književnosti naroda Bosne i Hercegovine

Dvopredmetni studij:

Književnosti naroda Bosne i Hercegovine i bosanski, hrvatski i srpski jezik - nastavnički smjer

Književnosti naroda Bosne i Hercegovine i druga studijska grupa

 

ODSJEK ZA KOMPARATIVNU KNJIŽEVNOST I BIBLIOTEKARSTVO

Jednopredmetni studij:

Komparativna književnost

Dvopredmetni studij

Komparativna književnost i bibliotekarstvo

Komparativna književnost i druga studijska grupa

Bibliotekarstvo i druga studijska grupa

 

ODSJEK ZA ORIJENTALNU FILOLOGIJU

Jednopredmetni studij:

Arapski jezik i književnost

Turski jezik i književnost

Perzijski jezik i književnost

Dvopredmetni studij:

Arapski jezik i književnost i druga studijska grupa

Turski jezik i književnost i druga studijska grupa

Perzijski jezik i književnost i druga studijska grupa

 

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Jednopredmetni studij:

Pedagogija, strukovni smjer

Dvopredmetni studij:

Pedagogija, strukovni smjer i druga studijska grupa

 

ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Jednopredmetni studij:

Psihologija

 

ODSJEK ZA ROMANISTIKU

Jednopredmetni studij:

Francuski jezik i književnost

Italijanski jezik i književnost

Dvopredmetni studij:

Francuski jezik i književnost i druga studijska grupa

Francuski jezik i književnost i italijanski jezik i književnost

Italijanski jezik i književnost i druga studijska grupa

Latinski jezik i rimska književnost i druga studijska grupa

 

ODSJEK ZA SLAVENSKE JEZIKE I KNJIŽEVNOSTI

Jednopredmetni studij:          

Ruski jezik i književnost - nastavnički smjer

Dvopredmetni studij:

Ruski jezik i književnost - nastavnički smjer i druga studijska grupa

 

ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU

Jednopredmetni studij:

Sociologija

Dvopredmetni studij:

Sociologija i druga studijska grupa

Sociologija i etnologija

Aktivni studijski programi za II ciklus studija

vodic naslovnica