UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

            U tekstu Obavijesti za III ciklus studija, objavljenom 26. 09. 2020. godine u dnevnim listovima Oslobođenje, Dnevni avaz i Večernji list produžava se rok za predaju dokumentacije do 26. 10. 2020. godine. Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, ulica Franje Račkog 1, 71 000 Sarajevo. Tekstovi konkursa i obrasci prijava mogu se vidjeti na www.ff.unsa.ba.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

O b a v i j e s t

Kandidati zainteresirani za upis na III ciklus studija u studijskoj 2020/2021. godini:

  • DOKTORSKI STUDIJ KNJIŽEVNOSTI
  • DOKTORSKI STUDIJ IZ MATIČNE OBLASTI FILOZOFIJA POD NASLOVOM FILOZOFIJA I EVROPSKI IDENTITET
  • DOKTORSKI STUDIJ ARHEOLOGIJE

mogu predati potrebne dokumente u roku od 15 dana od dana objavljivanja Obavijesti u dnevnim listovima Oslobođenje, Dnevni avaz i Večernji list, kao i na web stranici Fakulteta. Prijave sa dokumentacijom dostaviti putem pošte na adresu: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, ulica Franje Račkog 1, 71 000 Sarajevo.