Nakon završenog Konkursa za upis studenata na III ciklus studija konačne rang liste mogu se vidjeti na oglasnoj ploči u zgradi Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.