Centar za strane jezike organizira kurseve stranih jezika koji se izučavaju na Filozofskom fakultetu, certificiranu provjeru znanja iz stranih jezika, te specijalizirane kurseve vezane za jezik.

Specijalizirani kursevi uključuju i obuku  iz konferencijskog prevođenja. Obuka se drži uz korištenje najsavremenije opreme (Brahler) i kabina koje zadovoljavaju međunarodne standarde, a izvode je iskusni profesionalni prevodioci koji su u Direkciji za konferencijsko prevođenje Evropske komisije (SCIC) stekli kvalifikaciju predavača. Jezici uključeni u obuku: engleski, njemački, francuski.