Odsjek za historiju

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Sarajevo, 16. 5. 2019. godine

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ODSJEKA ZA HISTORIJU

OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE ODSJEKA ZA HISTORIJU DA U UTORAK, 28. 5. 2019. GODINE U 12,00 SATI CENTAR ZA HISTORIJSKA ISTRAŽIVANJA (CEHIS) FILOZOFSKOG FAKULTETA U SARAJEVU ORGANIZUJE PROMOCIJU ZBIRKI OSMANSKE ARHIVSKE GRAĐE KOJA SE ČUVA U FRANJEVAČKOM SAMOSTANU DUHA SVETOGA U FOJNICI POD NASLOVOM FOJNICA: OSMANSKI DOKUMENTI IZ ARHIVA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA, KOJU JE PRIREDIO MICHAEL URSINUS,  PROFESOR EMERITUS, JEDAN OD VODEĆIH SVJETSKIH OSMANISTA, DUGOGODIŠNJI PROFESOR OSMANSKE I BLISKOISTOČNE HISTORIJE NA UNIVERZITETIMA U BIRMINGHAMU, FREIBURGU I HEIDELBERGU.

STUDENTI ODSJEKA ZA HISTORIJU KOJI U NAVEDENOM TERMINU IMAJU NASTAVU KOD DOC. DR. FAHDA KASUMOVIĆA I ALMIRA PECE, MA ĆE U DOGOVORU SA ISTIMA BITI PRISUTNI PROMOCIJI ZBIRKI OSMANSKE ARHIVSKE GRAĐE U SALI 30.