Katedra za historiju umjetnosti

Rezultati ispita iz predmeta "Islamska umjetnost II", održanog 9.9.2019. (ponedjeljak) u 8.oo sati, sala 126.
1. 46895/?, osam (8) (7/8/8)
Konsultacije vezane za ispit su 16. septembra (ponedjeljak) od 9.oo do 10.oo, kabinet 131.
Predmetni nastavnik,
doc. dr. sc. Haris Dervišević

Rezultati ispita iz predmeta "Islamska umjetnost I", održanog 6.9.2019. (petak) u 10.oo sati, sala 126.
1. 48290/2019, sedam (7) (7/7/8)
Konsultacije vezane za ispit su 10. septembra (utorak) od 9.oo do 10.oo, kabinet 131.
Predmetni nastavnik, doc. dr. sc. Haris Dervišević