Odsjek za sociologiju

1. UVOD U ETNOKOREOLOGIJU (od 03.02.2020.)
 - br. indeksa: 48411        ocjena: osam (8) - C;

 

2. ETNOLOGIJA U BiH OD 1945. DO DANAS (od 03.02. 2020.)
  - br. indeksa               ocjena
    48406                     sedam (7) - D;
    48642/2018                osam (8)  - C;
    48641                     sedam (7) - D;
    48631/2018                devet (9) - B