Adresa:
Franje Račkog 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon:
+ 387 33 253 100
Preuzmi informacije kao: vCard
Ostale informacije:

Lokacija: centrala Fakulteta