Како студирати?

На Филозофском факултету Универзитета у Сарајеву могу се, након завршеног I. циклуса студија, уписати студијски програми II. циклуса у својству редовног, редовног самофинансирајућег и ванредног* студента у трајању од двије године, односно 4 семестра (120 ECTS) за стицање звања МАГИСТАР/МАСТЕР.

* Студенти могу уписати Одсјек за психологију само у статусу редовног и редовног самофинансирајућег студента

 

Студијски програми II. циклуса студија

 

ОДСЈЕК ЗА АНГЛИСТИКУ

Једнопредметни студиј:

Енглески језик и књижевност - наставнички смјер

Енглески језик и књижевност - преводилачки смјер

Енглески језик и књижевност - књижевни смјер

Енглески језик и књижевност - лингвистички смјер

 

ОДСЈЕК ЗА БОСАНСКИ, ХРВАТСКИ И СРПСКИ ЈЕЗИК

Двопредметни студиј:

Босански, хрватски и српски језик и књижевности народа Босне и Херцеговине - наставнички смјер

Босански, хрватски и српски језик и друга студијска група

 

ОДСЈЕК ЗА ФИЛОЗОФИЈУ

Једнопредметни студиј:

Филозофија - наставнички смјер

Филозофија - знанствени смјер

 

ОДСЈЕК ЗА ГЕРМАНИСТИКУ

Једнопредметни студиј:

Њемачки језик и књижевност - наставнички смјер

 

ОДСЈЕК ЗА ХИСТОРИЈУ

Једнопредметни студиј:

Хисторија - наставнички смјер

Двопредметни студиј:

Хисторија - наставнички смјер и друга студијска група

 

Катедра за археологију

Једнопредметни студиј:

Археологија

Двопредметни студиј:

Археологија и друга студијска група

 

Катедра за хисторију/повијест умјетности

Једнопредметни студиј:

Хисторија умјетности - наставнички смјер

Двопредметни студиј:

Студијска група Хисторија умјетности: Умјетност на тлу Босне и Херцеговине од 15. стољећа до 1918. године - научни смјер и друга студијска група

Друга студијска група и Хисторија умјетности: Умјетност на тлу Босне и Херцеговине од 15. стољећа до 1918. године - научни смјер

Студијска група Хисторија умјетности: Модерна и савремена умјетност - научни смјер и друга студијска група

Друга студијска група и Хисторија умјетности: Модерна и савремена умјетност - научни смјер

 

ОДСЈЕК ЗА КЊИЖЕВНОСТИ НАРОДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Једнопредметни студиј:

Књижевности народа Босне и Херцеговине

Двопредметни студиј:

Књижевности народа Босне и Херцеговине и босански, хрватски и српски језик - наставнички смјер

Књижевности народа Босне и Херцеговине и друга студијска група

 

ОДСЈЕК ЗА КОМПАРАТИВНУ КЊИЖЕВНОСТ И БИБЛИОТЕКАРСТВО

Једнопредметни студиј:

Компаративна књижевност

Двопредметни студиј:

Компаративна књижевност и библиотекарство

Компаративна књижевност и друга студијска група

Библиотекарство и друга студијска група

 

ОДСЈЕК ЗА ОРИЈЕНТАЛНУ ФИЛОЛОГИЈУ

Једнопредметни студиј:

Арапски језик и књижевност

Турски језик и књижевност

Перзијски језик и књижевност

Двопредметни студиј:

Арапски језик и књижевност и друга студијска група

Турски језик и књижевност и друга студијска група

Перзијски језик и књижевност и друга студијска група

 

ОДСЈЕК ЗА ПЕДАГОГИЈУ

Једнопредметни студиј:

Педагогија, струковни смјер

Двопредметни студиј:

Педагогија, струковни смјер и друга студијска група

 

ОДСЈЕК ЗА ПСИХОЛОГИЈУ

Једнопредметни студиј:

Психологија

 

ОДСЈЕК ЗА РОМАНИСТИКУ

Једнопредметни студиј:

Француски језик и књижевност

Италијански језик и књижевност

Двопредметни студиј:

Француски језик и књижевност и друга студијска група

Француски језик и књижевност и италијански језик и књижевност

Италијански језик и књижевност и друга студијска група

Латински језик и римска књижевност и друга студијска група

 

ОДСЈЕК ЗА СЛАВЕНСКЕ ЈЕЗИКЕ И КЊИЖЕВНОСТИ

Једнопредметни студиј:

Руски језик и књижевност - наставнички смјер

Двопредметни студиј:

Руски језик и књижевност - наставнички смјер и друга студијска група

 

ОДСЈЕК ЗА СОЦИОЛОГИЈУ

Једнопредметни студиј:

Социологија

Двопредметни студиј:

Социологија и друга студијска група

Социологија и етнологија