Филозофски факултет учествује у разним програмима размјене студената: ERASMUS+, CEEPUS, MEVLANA, DAAD, FULBRIGHT.

Поред тога што имају прилику да стичу нова искуства и остварују контакте са својим колегама из других земаља, студентима се на овај начин омогућава и да буду дијелом наставног процеса на страним универзитетима. Овакве су активности од непроцјењиве важности у развоју сваког појединца и академске заједнице. На сличан начин, студенти са других универзитета кроз програме размјене и билатералних споразума долазе да студирају код нас и сваке године број гостујућих студената се повећава.