По завршетку студија студенти су, захваљујући компетенцијама и вјештинама које су стекли на Факултету, оспособљени за рад у средњим и основним школама, библиотекама, музејима, архивима, институтима различите намјене, заводима за заштиту споменика, документацијским центрима. Такођер, као стручни сарадници, могу судјеловати у раду предшколских и школских установа, установа које се баве културом, издаваштвом, медијима, здравственом и социјалном скрби, у државној управи, јавним и приватним установама.

Студенти који заврше наставничка усмјерења могу се запослити као наставници у средњим и основним школама. Студенти који заврше ненаставне студијске програме могу полагати испите из педагошког образовања и оспособити се за рад у средњој и основној школи.

Дипломирани студенти Филозофског факултета данас су признати академици, универзитетски професори, наставници у средњим и основним школама, стручњаци у пракси, културни и јавни радници, умјетници који остварују међународна признања, књижевници, новинари и дипломате.