Centar za historijska istraživanja (CeHIS) Filozzene u zatvorskom sustavu bihofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu objavio je knjigu ZATOČENE: Žene u zatvorskom sustavu Bosne i Hercegovine 1878-1914. autorice prof. dr. Amile Kasumović, vanredne profesorice na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta. Autorica Kasumović analizira tretman najranjivije kategorije unutar zatvorske populacije u prijelomnim godinama bosanskohercegovačke povijesti, kada je društvo prolazilo kroz transformacijske procese izazvane modernizacijom i industrijalizacijom. Austro-Ugarska je najavila modernizaciju zatvorskog sustava i implementaciju modernih penoloških praksi u Bosni i Hercegovini nakon okupacije 1878. godine. Autorica nastoji pokazati da je austrougarska uprava pri tome uglavnom razmišljala o zatvorenicima, dok su zatvorenice mahom bile izostavljane iz najavljenih promjena.

actCentar za historijska istraživanja (CeHIS) u saradnji sa Udruženjem BATHINVS najavljuje promociju časopisa ACTA ILLYRICA.

Promocija će biti održana u utorak, 26. junara 2021. godine s početkom u 11:00 sati. Uz promociju časopisa, održat će se i dodjela nagrada "prof. dr. Esad Pašalić". Promocija će biti održana putem ZOOM online platforme.

O časopisu i nagradi "prof. dr. Esad Pašalić" govorit će dr. Martin Blečić Kavur, dr. Dejan Gazivoda, dr. Ivan Radman Livaja, dr. Edin Veletovac, dr. Amir Duranović te članovi porodice prof. dr. Esada Pašalića. Moderatorica promocije bit će Minela Radušić, MA.

vodic za turisteU okviru izdavačke djelatnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu objavljena je nova publikacija. Riječ je o dvojezičnom izdanju specijalističkog vodiča za turiste naslovljenog  Sve što trebate znati o najstarijoj baštini Sarajeva / Everything You Need to Know About the Oldest Heritage of Sarajevo. Vodič je nastao kao rezultat projekta Najstarija baština Sarajeva: Naučno-istraživački rad u svrhu razvoja turizma finansiranog od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo čiji je voditelj bila doc. dr. Amra Šačić Beća sa Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.  Pored voditeljice projekta, autori publikacije su i prof. dr. Adnan Kaljanac, dr. sc. Edin Veletovac i viši ass. Jesenko Hadžihasanović. Stručnu ocjenu u svojstvu recenzenata dali su prof. dr. Salmedin Mesihović (Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu) i doc. dr. Almir Marić (Odsjek za historiju Fakulteta humanističkih nauka, Univerziteta „Džemal Bjedić“ iz Mostara).

Povodom 70-te godišnjice Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Odsjeka za historiju, Centar za historijska istraživanja objavljuje izlazak posebnog izdanja Radova na engleskom jeziku pod naslovom Journal of the Faculty of Philosophy in Sarajevo (History, History of Arts, Archeology), knjiga 7, broj 2, 2020.

Radovi 2020Objavljena je sedma knjiga časopisa Radovi Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija) za 2020. godinu.

Časopis izlazi predanim angažmanom nastavnika i saradnika Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Jubilarnih 70 godina Odsjeka za historiju obilježeno je u ovom broju radovima autora iz oblasti arheologije i historiografije kao i bibliografijama čaopisa vezanih za Odsjek za historiju.

Online izdanje časopisa dostupno je na linku: http://ff.unsa.ba/subds/ejournals/index.php/radovihhua?fbclid=IwAR3R6woVTlyP10NsWG9UmCIQy7654o25UseLqDCgoK6XsBiHBRCn38hPjk8

Naučnoistraživački projekat

“Izvori za historiju srednjovjekovne Bosne (Diversa Notariae Dubrovačkog arhiva)”

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (FMON)

i Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Na konkursu za (su)finansiranje naučnoistraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2019. godini Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke odobrilo je finansiranje naučnoistraživačkog projekta “Izvori za historiju srednjovjekovne Bosne (Diversa Notariae Dubrovačkog arhiva)”, čiji je voditelj prof. dr. Emir O. Filipović, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

Radusic Dvije BosneKao dio autorovog šireg interesovanja za politički odnos Velike Britanije prema Bosni i Hercegovini i odnose u Velikoj Britaniji u vezi s Bosnom i Hercegovinom u drugoj polovini 19. stoljeća, nametnuo se i interes za politički motiviranu i politiziranu putopisnu literaturu.

Putopis o Balkanu i Bosni i Hercegovini u engleskoj političkoj javnosti postaje percipiran kao legitiman izvor spoznaje o političkom stanju naroda tog prostora pod osmanskom vlašću. U kontekstu političke borbe i različitih pogleda na budućnost Balkana, među liberalima i konzervativcima, posebno 70-ih godina 19. stoljeća, putopisi i novinski tekstovi dobili su jednaku vrijednost kao službene informacije britanskog diplomatsko-konzularnog servisa. Zaintrigiran takvim stanjem stvari na britanskoj političkoj sceni, u vremenu kada je britanska politika vjerovatno odlučujuće utjecala na sudbinu naroda i zemalja pod osmanskom vlašću, cilj istraživanja je analiza najutjecajnijih britanskih putopisa o Bosni tog vremena, na jednoj strani, kao i izvještaji tadašnjeg britanskog konzula u Bosni Williama Holmesa, na drugoj.

Projekat „Najstarija baština Sarajeva: Naučno – istraživački rad u svrhu razvoja turizma“ je prvi istraživački projekat te vrste koji će realizirati jedna visokoškolska institucija na nivou BiH. Riječ je o projektu koji sufinansira Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a cilj projekta jeste kroz naučno – istraživački rad ukazati na turistički potencijal prahistorijskog i antičkog naslijeđa Kantona Sarajevo. Iako je arheološkim ostacima iz  perioda prahistorije i antike sarajevska regija jedna od bogatijih regija Zapadnog Balkana do sada nisu vršena sistematska istraživanja koja bi omogućila da se arheološki lokaliteti i materijal iz tog najstarijeg radoblja koristi i promoviše u kontekstu turističke ponude. Ova tema je važna jer ima pored naučnog i širi društveni značaj budući da je turizam rastuća grana ekonomije u Kantonu Sarajevo. Realizacija projekta predviđena je tokom akademske 2019. /2020. godine, a voditeljica projekta je doc. dr. Amra Šačić Beća, docentica na Odsjeku za historiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.