Centar za historijska istraživanja (CeHIS) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u suorganizaciji sa Udruženjem za modernu historiju (UMHIS) organizovao je 8. januara 2020. godine promociju knjige Edina Radušića „Bosnian Horrors“: Antiturski narativi o Bosni u britanskom javnom diskursu i njihove političke posljednice 1875-1878.

bosnianHorrorsCentar za historijska istraživanja (CeHIS) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Udruženjem za modernu historiju (UMHIS), organizuje promociju knjige prof. dr. Edina Radušića, redovnog profesora Filozofskog fakulteta UNSA, pod naslovom Bosnian Horrors: Antiturski narativi o Bosni u britanskom javnom diskursu i njihove političke posljedice 1875-1878.

Centar za historijska istraživanja (CeHIS) u saradnji sa Udruženjem za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija (BATHINVS) organizirao je u Sarajevu, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, promociju časopisa Acta Illyrica (god. III/br. 3).

Promocija Acta plakatCentar za historijska istraživanja (CeHIS) u saradnji sa Udruženjem za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija (BATHINVS), a uz saglasnost Odsjeka za historiju organizuje promociju časopisa Acta Illyirca (god. III/ br. 3).

Treći po redu broj ovog časopisa promovirat će prof. dr. Salmedin Mesihović i doc. dr. Amir Duranović, nastavnici Odsjeka za historiju.

Promocija će biti održana u četvrtak, 26. decembra 2019. godine s početkom u 14 sati u Svečanoj sali Dekanata.

Uz promociju, planirana je i dodjela nagrade „Prof. dr. Esad Pašalić“ talentovanim studentima studija historije i arheologije za 2019. godinu. Planirano je da nagradu uruči prof. dr. Adila Pašalić Kreso, koja će istim povodom održati i prigodan govor.

Promocija knjige Ursinus, Michael (prir), Fojnica: Osmanski dokumenti iz arhiva Franjevačkog samostana.

Fojnica, Fanjevački samostan Duha svetoga.

CeHIS promocija Franjevacki samostanCentar za historijska istraživanja (CeHIS) Filozofskog fakulteta u Sarajevu organizuje promociju zbirki osmanske arhivske građe koja se čuva u Franjevačkom samostanu Duha svetoga u Fojnici pod naslovom Fojnica: Osmanski dokumenti iz arhiva Franjevačkog samostana, koju je priredio Michael Ursinus,  profesor emeritus, jedan od vodećih svjetskih osmanista, dugogodišnji profesor osmanske i bliskoistočne historije na univerzitetima u Birminghamu, Freiburgu i Heidelbergu.

Promocija časopisa Acta Illyrica u organizaciji

Centra za historijska istraživanja (CeHIS)

Centar za historijska istraživanja (CeHIS) Filozofskog fakulteta u Sarajevu bit će domaćin promocije časopisa ACTA ILLYRICA, godišnjaka Udruženja Bathinus, posvećenog prof. dr. Esadu Pašaliću. Promocija će biti održana u srijedu, 6. marta 2019. godine na Filozofskom fakultetu, Mali amfiteatar (30), s početkom u 11 sati.

O časopisu će govoriti prof. dr. Enver Imamović, profesor emeritus, prof. dr. Adnan Kaljanac, doc. dr. Amra Šačić Beća, glavna i odgovorna urednica, doc. dr. Amir Duranović, voditelj Centra za historijska istraživanja, dr. Edin Veletovac. Moderator promocije bit će asistent Minela Radušić, MA.